Brněnská veřejnost dostane unikátní příležitost spatřit originál rukopisu antifonáře královny Elišky Rejčky, která žila v dnešní jihomoravské metropoli ve 14. století. Její rukopis patří na seznam nejvýznamnějších archivních kulturních památek České republiky. Zpravodajský portál BRŇAN o tom v tiskové zprávě informoval mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.

Výstava „Moc inkoustu: středověká knižní kultura na Moravě“, na jejíž organizaci se podíleli pedagogové a studenti Ústavu pomocných věd historických Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Moravským zemským archivem, potrvá už jen do neděle. Od dnešního dne bude ve stejných prostorách vystaven také originál antifonáře Elišky Rejčky, který je na seznamu archivních kulturních památek Ministerstva vnitra ČR.

„Tento seznam zahrnuje 185 nejvýznamnějších archiválií uložených v českých archivech,“ vysvětluje Stanislav Bárta z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Výstava je zatím rekordně navštěvovaná, a proto bude pro velký úspěch také 19. května zařazen i mimořádný workshop pro veřejnost zaměřený na práci s tiskařským lisem.

Královna Eliška Rejčka je pro Brno dle Lukáše Führera, jednoho ze spoluautorů výstavy, klíčovou osobností

„Byla manželkou dvou českých králů, jednoho z rodu Přemyslovců a druhého z rodu Habsburků. Jako vdova přesídlila do Brna, kde například založila Starobrněnský klášter. V kostele Panny Marie je také pohřbena. Starobrněnskému klášteru věnovala soubor unikátních zdobených rukopisů, který je dnes rozptýlen v různých archivech a knihovnách,“ posal Führer.

Výstavu je možné zhlédnout ve velkém sálu Moravského zemského archivu, přístupná je do neděle 19. května vždy od 10 do 18 hodin. Významnými zápůjčkami do ní přispěli také Archiv města Brna, Zemský archiv v Opavě, Knihovna Národního muzea v Praze, Moravská zemská knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci a řada dalších institucí.