Vokřál: Problémem je to, že se v Brně nestavělo v minulosti, doháníme tedy resty.

Lídrem ANO je současný primátor Petr Vokřál.

  • Foto

    archiv Petra Vokřála

Jak byste hodnotil končící koalici, co se povedlo a co nikoliv?

Končící koalici hodnotím pozitivně. Podařilo se nám spolu s kolegy rozjet spoustu projektů, které dlouhou dobu stály. Podařilo se nám nastartovat Brno k pozitivnímu vývoji a rozkvětu. Brno má teď našlápnuto opravdu vysoko. Mrzí mě nějaké drobnosti, ale nebudu je konkretizovat, protože vždycky je to o lidech a o komunikaci.

Připouštíte, že toto spojení politických stran by mohlo případně fungovat i v následujícím čtyřletém období?
Nechci spekulovat o tom, co by mohlo či nemohlo být. Za sebe a osobně nebudu nikdy spolupracovat s extrémistickými hnutími, jako je SPD či KSČM.

S jakým cílem jdete do nadcházejících voleb, případně co považujete za dobrý výsledek?

Bylo by mi ctí, pokud by se mi podařilo obhájit pozici primátora a dotáhnout projekty, které jsme nastartovali, ke zdárnému konci.

Volební programy kandidujících stran v Brně se nijak zásadně neliší, naopak se poměrně shodují v mnoha bodech a plánech. Po jakém resortu byste v případě úspěchu sáhli na magistrátu, co je pro vás prioritní?

Opravdu nechci předjímat, ale myslím si, že jsme udělali kus práce v oblasti investic, to znamená, že pokud budeme mít tu možnost si vybrat, byl bych rád, pokud by investice zůstaly nám.

Vaše základní čtyři programové body, jaké by to byly, případně v jakém časovém horizontu?

Zlepšení infrastruktury - doprava, výstavba a rekonstrukce bytů, zlepšení celosvětové dostupnosti Brna (letecká doprava) a dostavba klíčových chybějících staveb jako je Janáčkovo kulturní centrum, multifunkční hala a Velký městský okruh.

Jaké téma, či bod programu jiné politické strany, by byl důvodem toho, že byste nebyli ochotni s danou stranou zasednout v zastupitelstvu?
Extrémistické názory.

Brno má územní plán z roku 1994 a nový zatím v nedohlednu, kdo za to nese odpovědnost a co se pro ten nový dá obratem udělat?

Problematiku tvorby územního plánu měli od samého počátku v gesci kolegové ze strany Zelených. Obratem to nejspíš nepůjde, ale byl bych rád, kdyby se nám to podařilo v nadcházejících čtyřech letech.

Doprava je téměř stěžejním bodem všech politických stran, které kandidují v podzimních komunálních volbách. Jak konkrétně chcete tento palčivý problém řešit (koordinace oprav a staveb, zácpy, objížďky, atd.)?

Řešíme ho a je vidět, že se staví. Problémem je to, že se tady nestavělo v minulosti, doháníme tedy resty. Proto prosím Brňáky o trpělivost. Nicméně je potřeba řešit v této souvislosti také problémy s různými spolky, které na řadě míst, a to nejen v Brně, ale po celé České republice blokují stavby, jako teď naposledy Žabovřeskou, kde se mohlo už dva měsíce stavět. Ale kvůli obstrukcím spolku Voda z Tetčic stavba stojí a nehneme se dál.

Váš recept na bezdomovectví v Brně? Přijmout migranty do Brna nebo nepřijmout?

Řešení neutěšené životní situace lidí bez domova je komplikované a časově náročné, ale to neznamená, že by se nemělo hledat. Brno se výrazně angažuje v sociální politice, více než mu ukládá zákon. Jeho projekty sociálního začleňování Rapid Re-Housing a Housing First, které bojují s bezdomovectvím, jsou velice úspěšné a sklízí uznání nejen u nás, ale i v zahraničí. A hlavně přinášejí výsledky. Lidé, kteří díky projektům získali stabilní bydlení za adekvátní cenu, se začali lépe zapojovat do pracovního procesu, byli méně hospitalizováni v nemocnicích a projevovali větší důvěru ve společnost. Připravuje se také Akční plán ukončování bezdomovectví, který navrhne konkrétní kroky, pomocí nichž dokáže Brno bezdomovectví vymýtit. Očekávám však, že se do této problematiky zapojí také vláda a přijme legislativu, která by pomohla tento vleklý stav řešit. Otázka migrace je otázkou celostátní politiky ne Brna.
 

Která politická strana je vám programově nejblíže a kde vidíte, že byste se dokázali dohodnout?

Komunální politika není moc o stranách, ale především o lidech. Za sebe si nedokážu představit spolupráci s SPD a KSČM.