Na středních školách v Jihomoravském kraji je po dubnových jednotných přijímacích zkouškách stále několik desítek volných míst. Ve většině případů je to u odborně zaměřených škol. Na gymnáziích zřizovaných krajem volné kapacity nejsou, druhé kolo výběrového řízení nabízí soukromé Gymnázium Globe a Střední ScioŠkola Brno. Vyplývá to z údajů na webových stránkách kraje.

Největší převis zájmu studentů byl v Brně, kde je velký zájem o všeobecné obory. Na gymnázia zřizovaná krajem se hlásilo až čtyřnásobně více deváťáků, než kolik školy nabízejí míst. Volno už je tak jen na soukromém Gymnáziu Globe, které může přijmout 17 studentů a Střední ScioŠkole Brno, kde je osm míst. U odborně zaměřených škol zřizovaných krajem se v Brně nenaplnila kapacita na střední škole Charbulova, střední škole strojírenské a elektrotechnické a střední škole grafické.

Až na Vyškovsko jsou volná místa také v dalších okresech kraje. Většinou to jsou ale obory ukončené výučním listem

Jihomoravský kraj pro příští školní rok nově nabízí třídu technického lycea ve střední škole ve Znojmě a přespříští rok se má otevřít třída technického lycea ve škole v Břeclavi. „Od školního roku 2024/25 se zvažuje otevření lyceí i na několika dalších školách, o těchto žádostech však budou radní rozhodovat až letos na podzim,“ řekla mluvčí kraje Alena Knotková.

Přijetí na školy ztěžuje to, že v Jihomoravském kraji v posledních letech roste počet žáků končících povinnou školní docházku

Převis zájmu o všeobecné vzdělávání by mohlo zmírnit nové přírodovědné gymnázium s chemickým zaměřením pro 700 studentů, které Jihomoravský kraj staví v brněnské Pionýrské ulici. První tři třídy pro 90 studentů by se měly otevřít příští rok v září. Jihomoravský kraj zřizuje ve školství bezmála 200 příspěvkových organizací. Z toho je zhruba 80 středních škol a gymnázií, čtyři desítky jsou základní umělecké školy. Ve školním roce 2022/2023 se na středních školách v Jihomoravském kraji vzdělává ve všech ročnících přes 50.000 žáků.