Rok 2024 přinese českému hospodářství zotavení. Inflace podle odhadů klesne z dosavadních dvouciferných hodnot na výrazně nižší úrovně, zatímco míra nezaměstnanosti by měla zůstat stabilní na současných nízkých hodnotách. Pokud nás nezaskočí žádné neočekávané události, vypadá výhled pro českou ekonomiku slibně, uvedl ekonom z Národního institutu SYRI a Masarykovy univerzity v Brně Jan Čapek.

Inflace by měla klesnout

Optimistickou prognózu podporují jak domácí, tak zahraniční instituce včetně Ministerstva financí ČR, České národní banky, OECD a Evropské komise. „Očekává se, že hrubý domácí produkt vzroste v příštím roce o 1,2 až 1,9 procenta, inflace spotřebitelských cen by měla klesnout na 2,6 až 3,3 procenta a míra nezaměstnanosti by se měla udržet na nízkých hodnotách 2,5 až 3 procenta,“ vypočítal ekonom.

Výhled je spojený s riziky

Současný makroekonomický výhled je samozřejmě spojen s určitými riziky. „Zahraniční instituce upozorňují na otevřenost české ekonomiky, která může vést k importu problémů ze zahraničí, zejména v případě poklesu globálního obchodu nebo problémů s energetickými dodávkami v Evropě,“ řekl Čapek, který působí na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Na ekonomiku dopadají konflikty na Ukrajině a Blízkém východě

Na druhé straně domácí instituce zdůrazňují dopady válečných konfliktů na Ukrajině a Blízkém východě, stejně jako možný proinflační efekt zvýšení mzdových požadavků a přecenění na začátku příštího roku. „Ministerstvo financí naopak poukazuje na mírný tlumící efekt konsolidačního balíčku,“ upozornil ekonom, který před rokem České republice předpovídal krátkou recesi.

Předpověď krátké recese se naplnila jen částečně

Tato předpověď se naplnila jen částečně. Zejména došlo k mírnému poklesu hrubého domácího produktu, jen kolem poloviny procenta. „Došlo také k poklesu inflace, ale ne tak výraznému, jak jsme předpokládali. Výhled poklesu inflace byl podmíněn nárůstem úrokových sazeb, ke kterým však nedošlo. Důsledkem byla mírnější monetární politika a následně vyšší inflace,“ dodal Čapek.