Autobusy linky xS2B na trase Blansko-Brno a zpět jezdí přes den poměrně často, každých deset minut. To je jedna z výhod, kterou ocenil třeba Karel Zavadil z menší obce u Blanska.

„Už jsem si na to za těch šest týdnů docela zvykl. Ráno sednu do auta a jedu na nádraží v Blansku, kde pohodlně zdarma zaparkuji hned u nádraží a do práce do Brna jedu autobusem. Z něj pak přesednu na tramvaj, která mě na stejnou devadesátiminutovou jízdenku dopraví až do zaměstnání,“ pochvaluje si muž.

Líbí se mu i to, že zatímco vlaky mezi Blanskem a Brnem až do výluky jezdívaly každých třicet minut, teď jedou autobusy po deseti minutách. „A někdy i častěji. Když je hlavně ráno některý z autobusů plný, během minuty přijede další a za dalších pět minut jede další,“ uvedl Karel Zavadil.

Pozorování koordinátorů dopravy z krajské společnosti KORDIS pak potvrzují, že nezaznamenali masivní přesun cestujících do vozidel individuální dopravy a nedošlo tak k zahlcení komunikací mezi Blanskem a Brnem, kterého se někteří lidé obávali.

„Poměr cestování mezi veřejnou a individuální dopravou zůstal zachován. K tomu přispívá i vyšší komfort cestování, k němuž patří jak vyšší frekvence spojů, tak více prostoru v autobusech,“ sdělil zpravodajskému portálu BRŇAN zástupce ředitele společnosti KORDIS Květoslav Havlík.

A Karel Zavadil si pochvaluje i to, že třeba podvečerní spoje jezdí poloprázdné. „Nedávno jsem jel spojem v 17.30 z Brna a v autobusu sedělo deset lidí, takže jsem si mohl vybrat místo, kde chci sedět. To je oproti často plným vlakům velká výhoda. Navíc hned za tímto spojem přijížděl ke stanovišti hned další autobus,“ řekl Zavadil.

Podle Havlíka je jízdním řádem pro jednotlivé dny nastaveno, kolik autobusů má být na konkrétním odjezdu zajištěno. „Jízdní řád je daný. Není možné operativně ze dne na den spoje rušit. Počet autobusů náhradní dopravy za rychlíky je pak stanoven Českými drahami a není v kompetenci regionálního objednatele,“ vysvětlil Havlík.

Náhradní autobusová linka xS2B je podle něj linka, zajišťující náhradu jak za rychlíky objednávané státem, tak za osobní vlaky objednávané krajem. Případné úpravy počtu autobusů jsou podle Havlíka možné až v delším časovém horizontu.

„Jak na trase Blansko – Brno, tak na trase Blansko – Adamov – Brno jezdí spoje i cestující podle předpokladů. Vzhledem k tomu, jak výrazný to byl zásah do běžného dopravního řešení, je možné relevantní vyhodnocení až po delším období,“ dodal Květoslav Havlík.