Nejstarší rukopisné knihy na Moravě od počátků písemné kultury až do vynálezu knihtisku představí výstava v Moravském zemském archivu (MZA), kterou pořadatelé nazvali Moc inkoustu: středověká knižní kultura na Moravě. Výstavu, která začíná 23. dubna a končí 19. května, připravili spolu s archiváři pedagogové a studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vysoká škola o tom informovala v tiskové zprávě.

Řadu jedinečných rukopisů vystaví poprvé

Návštěvníci v expozici uvidí mimo jiné nejstarší originální archiválii uchovávanou v MZA – zlomek lekcionáře z 9. století, jehož další část je uložena v americkém Chicagu. Vystaví také antifonář Elišky Rejčky, vzácné rukopisy z farní knihovny kostela svatého Jakuba v Brně či Brněnskou právní knihu Václava z Jihlavy z 15. století. Návštěvníci také spatří vybrané ukázky produkce nejstarší brněnské tiskárny. Řada rukopisů bude vystavena vůbec poprvé.

Materiály se naposledy setkaly možná někdy ve středověku

Výstavu připravili pedagogové a studenti Ústavu pomocných věd historických Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Moravským zemským archivem. Významné zápůjčky pocházejí také z Archivu města Brna, Zemského archivu v Opavě, Knihovny Národního muzea v Praze, Moravské zemské knihovny, Vědecké knihovny v Olomouci a z řady dalších institucí. „Je to unikátní výstava, protože vedle sebe bude poprvé ležet řada materiálů, které se v takové vzájemné blízkosti naposledy setkaly možná někdy ve středověku. Na jedno místo navíc alespoň na chvíli vrátíme artefakty, které Moravu opustily už poměrně záhy ve středověku,“ vysvětlil spoluautor výstavy Dalibor Havel.

Univerzita s archivem připravila už třetí výstavu

„Jedná se již o třetí společný výstavní projekt, který s Moravským zemským archivem realizujeme. V roce 2019 jsme připravili výstavu o italském šlechtickém rodu Collalto na Moravě, o kterou se nyní například zajímají historici z italského Trevisa, a v roce 2021 výstavu o vztazích Moravy a papežství ve středověku a raném novověku. Zájem návštěvníků ukazuje, že je to skvělá cesta, jak prezentovat kulturní dědictví skryté v českých archivech,“ upozornil vedoucí zmíněného Ústavu pomocných věd historických Petr Elbel.

V expozici budou i workshopy pro školy

Expozice ve velkém sálu MZA na Palachově náměstí se tentokrát zaměří na vzácné rukopisy a knihy. Proto ji také tematicky doprovodí workshopy pro školy a veřejnost zaměřené na práci s ručním historickým tiskařským lisem, na psaní starými písmy a techniku iluminace.

Antifonář Elišky Rejčky ukážou až v posledním týdnu

Přístupná bude od úterý do neděle vždy od 10 do 18 hodin. „Pro některé cenné archiválie to znamená, že je veřejnost již dlouhou dobu nespatří. Například Antifonář královny Elišky Rejčky vystavíme v originále pouze poslední týden konání výstavy, jinak bude k vidění faksimile,“ vysvětlil ředitel Moravského zemského archivu Ladislav Macek.