Přístavba nového traktu v ZŠ Sirotkova v Žabovřeskách jde do finále. Jednu z největších základních škol v Brně, kde se vzdělává 780 žáků, rozšiřují o přístavbu nového traktu, určeného pro odborné učebny chemie, přírodopisu, fyziky a robotiky, včetně kabinetů a potřebného zázemí. Nové učebny by měli žáci využívat od září, řekl zpravodajskému portálu BRŇAN starosta Žabovřesk Filip Leder (KDU-ČSL).

Dokončili sítě a rozvody a propojují obě budovy

„Bezmála před rokem jsme slavnostně poklepali základovou desku a nyní se stavebně nacházíme v cílové rovince. Stavba je výškově i rozvržením jednotlivých ploch učeben, kabinetů i zázemí hotová, jsou dokončeny veškeré sítě a rozvody a v tomto okamžiku dochází ke konečnému propojování staré budovy školy s touto novou budovou,“ uvedl Leder.

Nevzhledný prostor proměnili na funkční budovu

Stavbaři a řemeslníci podle něj proměnili původní nevzhledný prostor z kotelny na funkční budovu, citlivě připojenou k historické staré budově školy. Průběh stavby navíc koncipovali tak, aby jednotlivé etapy mohly sloužit co nejdříve. „Jako příklad mohu uvést novou kotelnu, která již obsluhovala uplynulou topnou sezónu, či učebnu fyziky, kde se žáci učili ještě ve 2. pololetí uplynulého školního roku. Nicméně jako celek bude tento nový trakt, včetně všech odborných učeben, sloužit žákům od nového školního roku 2024/2025,“ upřesnil starosta.

Žáci se budou učit robotiku v nejlépe vybavené učebně v Brně

Mezi novými prostorami bude učebna robotiky, která bude nejlépe vybavenou učebnou tohoto typu v Brně. Žáci si v ní složí roboty a na počítačích si následně naprogramují jejich funkce. Součástí vybavení budou sady programovatelných robotů v počtu odpovídajícím množství žáků. Robotiku doplní speciálně vybavená učebna přírodopisu, s integrovanými mikroskopy a binokulární lupami a také chemická laboratoř, která umožní vyzkoušet si chemii v praxi.

Stavba přišla na víc jak 41 milionů korun

Stavba vzniká podle projektu společností Ateliér 99 a DESIGN 4AVI. Objednatelem stavby je městská část Brno-Žabovřesky, zhotovitelem firma KALAHA. „Celkové náklady na výstavbu a vybavení nejmodernějšími pomůckami překračují 41 milionů korun. Stavba byla připravována v režimu kooperativní formy financování, tedy z prostředků městské části i města Brna a projekt směřoval do výzvy ITI IROP EU, kde jsme díky vysoké míře připravenosti byli úspěšní,“ vysvětlil Leder.

Nový trakt zlepší podmínky pro výuku odborných předmětů

Výstavba nového traktu školy povede podle ředitele ZŠ Sirotkova Dana Jedličky k výraznému zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů. „Absence odborných učeben s vlastním zázemím, nedostatek kabinetů či skladovacích prostor znesnadňovala pedagogům přípravu experimentálních částí hodin. Škola získá nové moderně vybavené prostory pro výuku fyziky, chemie, robotiky a přírodopisu. Přidanou hodnotou je, že učebny budou v rámci výstavby vybaveny novými didaktickými pomůckami. V učebnách bude také instalována technologie pro on-line přenos hodin do domácností žáků,“ uvedl Jedlička.