Městská solární elektrárna v Brně bude menší, než byl původní plán. Zastupitelé na svém úterním jednání schválili úpravu pokynu pro společnost Sako Brno Solar, podle kterého má dceřiná firma městské odpadové společnosti Sako zajistit do roku 2027 solární panely s celkovým výkonem 12 MWp (megawatt-peak). Do té doby město počítalo s 40 MWp. Důvodem úpravy je přehodnocení toho, co je reálné, řekl novinářům náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS), který má městskou energetiku na starost.

Instalace prvních solárních panelů na městské domy začala v Brně koncem roku 2021. Následně vznikla společnost Sako Brno Solar, která dostala zřizování fotovoltaických elektráren na starost. Vytipovaných bylo původně asi 650 budov v majetku města či městských společností. Vlivem koronavirové pandemie a války na Ukrajině se ale trh v energetice změnil, a tak si Sako nechalo od společnosti PwC vypracovat analýzu, zda se solární elektrárna v takovém rozsahu vyplatí.

„Po konzultacích s odborníky, vedením společnosti Sako Brno Solar a Sako jsme vyhodnotili, že reálné je do roku 2027 zvládnout vybudovat panely o výkonu zhruba 12 MWp. Ne každá střecha se ukázala jako vhodná. Někde jsou nemovitosti památkově chráněné, nebo nevyhovuje jejich technický stav či jsou v okolí vzrostlé stromy, které by bylo nutné pokácet,“ řekl Kerndl.

Vysoké náklady na vybudování soustavy a případná újma podle Kerndla při rozhodování také hrály roli, důležitá ale byla reálnost provedení

Od roku 2022 jsou v provozu tři fotovoltaické elektrárny s celkovým výkonem 53 kWp (kilowatt-peak) a od loňska se staví dalších osm s výkonem 450 kWp. Dalších 40 elektráren má hotovou projektovou dokumentaci a podanou žádost o investiční dotaci, na dalších 31 vzniká projektová dokumentace.

Realistický scénář pro výstavbu je tak momentálně splněn respektive připraven cca z jedné třetiny. Výstavba by měla být hotová v roce 2027

„Dosažení plánované instalované kapacity bude záviset zejména na identifikaci vhodných budov a rychlosti dohody s jejich správci, což se může prodlužovat s ubývajícím počtem vhodných nemovitostí, a dále na prodloužení délky čerpání bankovních úvěrů. Nicméně s ohledem na výše uvedené se nám realistický scénář jeví být dosažitelný. Přesto ale doporučujeme zvážit rozšíření personálních kapacit Sako Brno Solar, aby příprava výstavby dalších elektráren mohla být v maximální možné míře rychlejší,“ stojí v analýze PwC.