Záchranářům je určen příspěvek ve výši 65 tisíc korun na pořízení plyšových psů záchranářů, které pak budou dávat při zásahu malým dětem. „Ať už je to samo dítě, kdo potřebuje ošetření od zdravotníků, nebo jeho příbuzní, často je to pro ně náročná a emočně vypjatá situace. Hračka mu pomůže se uklidnit, navázat se záchranářem kontakt a spolupracovat s ním,“ vysvětlil smysl projektu první náměstek Petr Hladík. "Za schválené peníze se nakoupí dost plyšových psů-záchranářů," pokračuje Hladík."V případě potřeby a úspěšného fungování se samozřejmě mohou zastupitelé dohodnout na opětovném příspěvku."

Společnost pro ranou péči, která poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám s dítětem se zrakovým či kombinovaným postižením, by od města mohla získat 33,5 tisíce korun na dovybavení a prezentaci nové pobočky. Aktuálně je potřeba zařídit jednací místo pro návštěvy rodin a zázemí s kojícím koutkem a přebalovacím pultem. Finance budou použity také na výrobu informačního letáku a uspořádání dne otevřených dveří, tak aby se o službě rané péče dozvědělo co nejvíce lidí. Aktuálně podporuje Společnost pro ranou péči 150 klientských rodin.