S úvodem listopadu se každoročně pojí tzv. Dušičky, tedy Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Lidé zdobí hroby, vzpomínají a letos má každý možnost se pomodlit i v kostele sv. Maří Magdalény, kde za zemřelé pronese modlitbu biskup Pavel Konzbul. Zpravodajský portál BRŇAN o tom za Brněnské biskupství informoval Zdeněk Novák.

Letos zve brněnský biskup speciálně k modlitbě za ty, se kterými jsme se z jakéhokoli důvodu nestihli nebo nemohli rozloučit. „Ne zcela běžnou možnost chce Biskupství brněnské nabídnout všem Brňanům 1. listopadu. Mimořádně bude totiž otevřen kostel sv. Máří Magdaleny v blízkosti hlavního nádraží, kam bude možné přijít zapálit svíčku a pomodlit se za zemřelé, se kterými se lidé nemohli rozloučit, nebo se k jejich hrobu během Dušiček nedostanou,“ popsal Novák, který doplnil, že jsou zváni všichni, včetně těch, kteří do kostela běžně nechodí.

„Symbolicky můžou přijít zapálit svíčku s myšlenkou na blízkého, kterého ztratili náhle nebo se kterým se z jakéhokoli důvodu nestihli rozloučit. Často se to dělo třeba během pandemie covidu,” doplnil kněz Pavel Šenkyřík.

Pro společnou, přímluvnou i osobní modlitbu bude chrám otevřen od 14:00 do 18:30

Dušičkový program chystají i na brněnském Ústředním hřbitově, a to jak pro seniory, tak ty nejmladší. „Na rozptylových loučkách bude v čase od 10:00 do 18:00 znít hudba. V altánku si budou moci lidé zapálit svíčku pro vzpomínku na své blízké, kteří jsou pochovaní na vzdálených místech. Svíčky budou za dobrovolný příspěvek k dispozici na místě,“ informoval radní města Brna Filip Chvátal (KDU-ČSL).

K nahlédnutí bude otevřená obřadní síň a na 3. listopadu se chystá koncert v rámci 140. výročí založení Ústředního hřbitova, který přinese sborovou hudbu a vystoupení žáků ZUŠ. Ten odstartuje v 17:00. Připravena je také komentovaná procházka po hřbitově pod vedením pana Michala Hančáka

Slavnost Všech svatých, která připadá na 1. listopadu a která předchází právě vzpomínce na zemřelé, slaví Katolická církev od 4. století

Původně šlo o svátek mučedníků, který byl později rozšířen na všechny svaté. Následující den, 2. listopadu, je Památka všech věrných zemřelých. Ta patří všem zemřelým a duším v očistci, za které se křesťané stále modlí. Období tzv. “Dušiček” probíhá od 1. do 8. listopadu. Věřící v tyto dny tradičně navštěvují hřbitovy a další místa posledního odpočinku, aby uctili památku svých blízkých modlitbou, položením květin a věnců či zapálením svíčky.

Během svátků mohou věřící navíc pro duše v očistci získávat odpustky, které jsou spojeny s modlitbou a vzpomínkou na ně. Očistec je podle křesťanské tradice jistým “předstupněm” nebe – stavem, ve kterém mají duše zemřelých dozrát v lásce, než vstoupí do plného společenství s Bohem, tedy do nebeského království.