Zadeh neúspěšně poukazoval na údajné porušení řady svých základních práv, na délku vazby či zadržování kauce 150 milionů korun. Ústavní soudci sice zjistili dílčí procesní pochybení, neznamenalo to však zásah do podnikatelových práv.

Výrok soudu si Zadeh vyslechl osobně. Do jednací místnosti jej doprovodila maskovaná eskorta s automatickými zbraněmi. Nález Zadeh komentoval jediným slovem: "Směšné".

Podle obhájce Romana Jelínka se ÚS nevypořádal se všemi argumenty stížnosti. "Nekončíme, zcela jistě se obrátíme na Evropský soud pro lidská práva," řekl Jelínek.Stížností už Zadeh podal mnoho. Soud je dosud odmítal neveřejně, na dnešek svolal veřejné vyhlášení nálezu, což znamená, že stížnost věcně řešil.

Podle soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové se většina argumentů v obsáhlém podnětu týkala procesních otázek, zejména jedna vyžadovala víc pozornosti. Trvání vazby se přezkoumává ve dvou liniích, jednak periodicky, jednak na žádost obžalovaného. "On poukázal na to, že tyto dvě koleje neproběhly obě perfektně, protože v rozhodnutí, ve kterém byla primárně přezkoumávána jeho stížnost, nebyl vydán výslovný výrok o tom, že se rozhodovalo i o tom periodickém přezkumu," popsala Šimáčková.

Podle Šimáčkové by bylo samozřejmě správné, kdyby v rozhodnutí byly oba výroky, nicméně nejde o důvod pro zásah ÚS. "Došlo sice k určitému procesnímu pochybení, to však nemělo vliv na konečné spravedlivé rozhodnutí v té věci," uvedla soudkyně.

Zadeh neuspěl ani s tvrzením o překročení maximální délky vazby, což jsou u závažných trestných činů tři roky. Nelze sčítat vazbu ve dvou kauzách, zdůraznil ÚS.

Aktuální Zadehova vazba souvisí s kauzou údajného ovlivňování svědků a trvá od prosince 2016. V dubnu následujícího roku jej chtěl Městský soud v Brně pustit na svobodu, avšak krajský soud rozhodnutí zrušil. Zadeh i poté opakovaně usiloval o propuštění. Nyní projednávaná stížnost směřovala proti usnesení Městského soudu v Brně z loňského září, které následně potvrdil i krajský soud.

Oba soudy vycházely z přesvědčení, že po propuštění na svobodu by se Zadeh mohl skrývat, prchnout z Česka nebo opakovat trestnou činnost. Zdůraznily, že je sice českým občanem, ale má stabilní vazby v zahraničí a jazyková výbava mu tam umožní snadnou adaptaci.

Podnikatel strávil ve vazbě téměř dva roky nejprve kvůli daňové kauze. Podle obžaloby projednávané Krajským soudem v Brně skupina pachatelů šidila stát při dovozu pohonných hmot, celkovou škodu vyčíslili vyšetřovatelé na 2,5 miliardy korun. Z vazby se Zadeh dostal na kauci. Brzy ale putoval do vazební věznice znovu, a to kvůli údajnému ovlivňování svědků, které řeší Městský soud v Brně.

Na trvající zadržování kauce, nyní z hlediska Zadeha bezpředmětné, stížnost také upozorňovala. Podle Šimáčkové jde sice o závažný problém, nicméně vypořádat by se s ním měly nejprve obecné soudy. Teprve poté jej může řešit ÚS. Jelínek oznámil, že Zadeh bude dál bojovat proti vazbě i postupu justice ve svých kauzách. "Otázek je tam celá řada, je mi líto, že ÚS nevěnoval podle mého názoru té stížnosti dostatek pozornosti a nereagoval na to, co jsme učinili předmětem té stížnosti," uzavřel advokát.