I když se očekává propad příjmů, třetina výdajů připadne na investice. Mezi největší patří stavba Janáčkova kulturního centra, multifunkční haly nebo tramvajové trati ke kampusu.

Brno mělo na letošní rok schválený rozpočet s příjmy 14,1 miliardy a výdaji 16 miliard korun. Návrh rozpočtu na příští rok ale reaguje na současnou ekonomickou situaci ovlivněnou pandemií nemoci covid-19. Kvůli ní zaznamenala města, obce i kraje propad příjmů.

Město pro příští rok počítá s daňovými výnosy devět miliard korun, což je o 2,2 miliardy méně než letos. Pokles město navrhuje pokrýt prodejem majetku, příkladem jsou stavební pozemky za 850 milionů, ale také zvažuje prodej akcií Technologického parku, jejichž cenu odhaduje na více než miliardu. Asi 300 milionů získá i úsporou běžných výdajů a přes 80 milionů snížením transferů městským částem. Město navíc může čerpat u dvou bank úvěr až do výše dvou miliard korun.

I přes propad příjmů chce město dát 31 procent výdajů na investice. Mezi největší patří pokračující práce na přeložení tramvajové trati v Plotní ulici, prodloužení tramvaje k univerzitnímu kampusu nebo práce na velkém městském okruhu v úseku Žabovřeská nebo Tomkovo náměstí a Rokytova. Město také plánuje stavbu multifunkční haly, sportovní areál Anthropos nebo Janáčkovo kulturní centrum a dostavbu kanalizace.