Společnost Podané ruce spustila v Brně program bezpečnější aplikace drog a prevence předávkování. V upravené sanitce, která je koncipovaná jako mobilní ošetřovna, si závislí lidé mohou hygienicky, pod dohledem sociálních pracovníků a zdravotníka drogu vzít. Cílem je kromě předcházení smrtelných předávkování i snižování rizika přenosu infekčních onemocnění a výskytu pohozených jehel a zmírnění dopadů samotného užívání drog na veřejnosti, řekl dnes novinářům Viktor Mravčík, ředitel pro výzkum a inovace ve Společnosti Podané ruce.

„Odhadujeme, že v Brně je přibližně 2200 lidí, kteří pravidelně a většinou injekčně užívají pervitin či opiáty. Problém s užíváním na veřejnosti je zejména ve středu města, na pomezí městských částí Brno-střed a Brno-sever,“ řekl Mravčík.

Brněnský program je v republice zatím ojedinělý. Společnost jej spustila 19. září

Sanitka je mobilní a může být na různých místech. Zatím je v okolí lokality Plynárenská nedaleko ulice Cejl, kde je podle odborníků situace nejvážnější. Dosud si ve voze aplikovalo drogu sedm uživatelů.

Starosta Brna-sever Martin Maleček (Hnutí SOL) připustil, že se městská část dlouhodobě potýká s drogovou problematikou v ulicích. „V některých oblastech bylo od začátku roku posbíráno skoro 3000 stříkaček s jehlami. Je to obrovské číslo. Velký problém je třeba v parku Tišnovka, který je krásný, ale pokud tam lidé vidí někoho si dávat drogy, tak to je problém. Velice si cením iniciativy Podaných rukou, jejichž služba přispěje k tomu, aby se lidé cítili bezpečně a příjemně. Je to možnost, jak stáhnout jehly z veřejného prostoru,“ řekl Maleček. Zdůraznil také, že služba neznamená více uživatelů drog. Dosud si drogu aplikovali v parku nebo na veřejných záchodech.

V případě, že lidé přijdou do sanitky, musí se nejprve seznámit s pravidly

Mezi ně patří aplikace jen vlastní donesené dávky látky, použití jen injekčního materiálu a pomůcek od pracovníků, bezpečná likvidace materiálu nebo přísný zákaz prodeje a nákupu návykových látek v sanitce a jejím okolí. Klient podepíše informovaný souhlas a poskytne anonymně sadu údajů. Následně si umyje ruce a drogu sám aplikuje. Přítomen je vždy zdravotník. Sociální pracovníci se rovněž snaží klienta navázat na další sociální a zdravotní služby a motivovat jej ke změně.

Nový program se opírá o zkušenosti ze zahraničí. Společnost uvádí, že aplikační místnosti fungují ve 13 evropských zemích, první vznikla v 80. letech ve Švýcarsku

V poslední době vzniklo několik desítek těchto programů zejména v Severní Americe, kde umírá na předávkování 100.000 lidí ročně.

V Brně nyní pravidelně a většinou injekčně užívá drogy odhadem 2200 lidí. Z nich přibližně 1900 bere pervitin a 400 opioidy. Nejčastěji se vyskytují v blízkosti historického centra a v sociálně vyloučené lokalitě v oblasti ulic Bratislavská, Cejl, Francouzská a přilehlých ulic. V této oblasti terénní pracovníci pracují stabilně s asi 450 uživateli.

Pořizovací náklady programu přesahují milion korun. Měsíčně provoz vyjde odhadem na 150.000 korun

Finančně se na něm podílí Úřad vlády ČR a Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, společnost Gilead a nadace WEEPI.