Šokující kontrola potravinářské inspekce: více než polovina zmrzlin zejména kvůli bakteriím neobstála!

Vysoké podíly nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů letos při kontrolách zjistila potravinářská inspekce. Podle ní neobstálo 56 procent zmrzlin a tři čtvrtiny vzorků ledů.

  • Foto

    ilustrační - Pixabay

Průběžné výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v letošní sezóně potvrdily, že velká část provozovatelů nedodržuje předepsané postupy pro výrobu kopečkových a točených zmrzlin a ledů do nápojů.

„Oproti minulým sezónám mimořádně vysoká část odebraných vzorků nesplnila požadavky právních předpisů zejména v oblasti limitů pro přítomnost bakterií a takové potraviny představují riziko pro zdraví spotřebitele. Letos zjištěné podíly nevyhovujících vzorků jsou nejvyšší za posledních šest let,“ upřesnil zpravodajskému portálu BRŇAN mluvčí SZPI Pavel Kopřiva

Podle něj při kontrolách, které inspektoři udělali do poloviny srpna, nevyhovělo celkem 56 procent vzorků zmrzlin a 75 procent vzorků ledů do nápojů.

„Při kontrole se inspektoři SZPI zaměřují na dodržování bezpečnostních a jakostních parametrů u uvedených potravin, a to včetně kontrol zařízení na jejich přípravu. Inspektoři kontrolovali zejména cukrárny a dalších stravovací provozy,“ řekl mluvčí.

Potravinářská inspekce podle něj letos zatím laboratorně hodnotila 109 vzorků točených a kopečkových zmrzlin a 61 z nich nesplnilo hygienické limity.

„Ve vzorcích zmrzlin laboratorní rozbory potvrdily nadlimitní počty kolonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Za hlavní příčinu nevyhovujících výsledků lze považovat nedodržení hygieny výroby, nedostatečnou sanitaci zařízení a nedodržení výrobního postupu při přípravě zmrzliny. Roli může hrát i nedostatečné proškolení personálu,“ vypočítal Pavel Kopřiva.

Jednou z charakteristických příčin problémů u točených zmrzlin je to, že provozovatelé zmrzlinu na konci dne nelikvidují, ale následující den ji vrací zpět do stroje, čímž může docházet k přenášení bakteriální kontaminace ze stroje na zmrzlinovou směs a zpět. „Mezi nevyhovujícími vzorky převažuje vanilková zmrzlina, což lze přičíst rozšířenosti této příchutě,“ doplnil mluvčí SZPI.

V letošní sezóně také inspektoři dosud dokončili hodnocení u 65 vzorků ledů do nápojů, přičemž 49 z nich nesplnilo zdravotní nebo hygienické limity. Mezi sledované parametry patřil výskyt bakterií, enterokoků, koliformních bakterií, bakteriálních kolonií rostoucích při 22 a 36 stupních Celsia a sledování přítomnosti živých mikroorganismů. Za hlavní příčinu nevyhovujících zjištění lze označit podcenění hygienické praxe při výrobě ledu a pravidelné dezinfekce výrobníků ledu.