Národní centrála proti organizovanému zločinu ve své aktuální výroční zprávě varovala před podvody ze strany alternativních investičních fondů. Připomněla, že tyto minifondy při výkonu své činnosti nepodléhají dohledu České národní banky (ČNB), ačkoliv se právě na dohled centrální banky odvolávají, když chtějí získat důvěru klientů.

„O tom, že se jedná a v budoucnu bude ještě jednat o velký problém, svědčí i fakt, že v seznamu tzv. alternativních investičních fondů, který je dostupný na webu ČNB, bylo na začátku května 2023 uvedeno celkem 403 subjektů. K masivnímu nárůstu docházelo a dochází od roku 2020 do současné doby. Naproti tomu v předchozích letech byl počet těchto subjektů marginální,“ upozornila policie.

Poukázala také na to, že většina minifondů má sídlo registrované v Praze a v Brně

U registrovaných subjektů je pak časté jejich sdružování na stejných adresách v centru Prahy. Typickým rysem těchto podvodných společností je, že upozorňují v rámci svých webových prezentací, že jejich činnost podléhá dohledu ČNB, a tím dokládají poctivost svého podnikání. Činnost těchto právnických osob je však regulována poměrně úzce, neboť tyto subjekty jsou pouze povinny nechat se zapsat do seznamu vedeného ČNB a ročně podávají poměrně stručné hlášení ČNB,“ konstatovala centrála. Podle ní tak neexistuje řádná kontrola nad tím, v jakém rozsahu a jakým způsobem fond investuje shromážděné peníze.

Původním záměrem tohoto způsobu správy majetku přitom bylo společné investování úzké skupiny přátel či rodinných příslušníků, nikoliv masivní shromažďování peněz od tisíců klientů.