Hlavním zdrojem znečištění ovzduší jsou v tuzemsku domácí topeniště. Loni se podepsaly pod 85 procent celkových emisí tuhých znečišťujících látek. Problém způsobují hlavně kotle na pevná paliva, ve kterých lidé často spalují i to, co by tam vůbec pálit neměli. Vyplývá to z výzkumu vědců z centra RECETOX Masarykovy univerzity v Brně. Měříme kvalitu ovzduší a posuzujeme jeho dopady na lidské zdraví, uvedl vědec Ondřej Mikeš z RECETOXu, kam míří dnešní Nedělní speciál.

Zkoumají ovzduší v Brně a obcích na jihu Moravy

Vědci ze zmíněného institutu spolupracují s Ekonomickou fakultou Masarykovy univerzity na projektu AIRSENS. Ten poskytne detailní informace o vývoji kvality ovzduší ve dvou městských částech a šesti obcích na jihu Moravy. Během celé topné sezóny měří prachové částice s cílem najít znečišťující látky, které pochází z lokálního vytápění domácností. „Součástí projektu je i dotazníkové šetření, které si mimo jiné klade za cíl zjistit, jak obyvatelé vnímají environmentální rizika a zda jsou ochotni změnit způsob vytápění. Průběžné výsledky lze sledovat na webových stránkách projektu,“ upřesnil Ondřej Mikeš.

Vyměnilo se přes sto tisíc kotlů

Snahy o zlepšení emisní situace jsou podle něj patrné v podobě dotací, díky kterým se už v ČR vyměnilo přes 103 tisíc kotlů a vyplaceno přes 11 miliard korun. Ministerstvo životního prostředí přitom odhaduje, že výměnu potřebuje ještě 150 tisíc neekologických kotlů. „Výměna jednoho takového kotle představuje snížení prachu v životním prostředí až o 40 kilogramů, u extrémně špatných kotlů při použití nevhodných paliv může jít až o 180 kilogramů nebezpečných prachových částic ročně,“ uvedl vědec na webu centra.

Území zasažené emisemi se zmenšuje

V období prvních kotlíkových dotací – tedy v letech 2016 až 2021 – došlo díky výměně starých kotlů ke zmenšení území ČR zasaženého nadlimitními koncentracemi karcinogenního benzo[a]pyrenu z lokálního vytápění z 25,9 na 6,1 procent. Zároveň klesl i podíl populace zasažené tímto znečištěním z 55,7 procent na pětinu.

Od září se nesmí topit v dalších typech kotlů

„Pro zmírnění množství emisí z kotlů nejen na pevná paliva je důležité používání kvalitních paliv, moderních kotlů a jejich pravidelná údržba. Od letošního září začne také platit zákaz kotlů pro rodinné, bytové a rekreační domy nižší než 3. emisní třídy nebo kotlů bez výrobního štítku,“ sdělil výzkumník.

Úklid ulic sníží množství polétavého prachu

Dlouhodobé snižování množství polétavého prachu v ovzduší zajistí podle Mikeše také častý úklid městských či obecních komunikací. Ten zamezí dalšímu víření zdraví škodlivého polétavého prachu, omezením provozu aut s nejhoršími emisemi. „Záchytu prachu pomůže i zeleň: vyšší tráva, keře a stromy nebo například zelené fasády a střechy,“ vypočítal vědec.

Díky lepšímu vzduchu se lidem uleví

Lepší kvalita vzduchu by podle Mikeše znamenala úlevu astmatikům, seniorům a lidem s kardiovaskulárními obtížemi, přinesla by tedy i obrovské úspory ve zdravotnictví.