Dnešní Nedělní speciál míří tentokrát na soustavu Lednických rybníků. Tam nyní ochránci přírody zaznamenali nezvykle čistou a průhlednou vodu. V některých místech bylo vidět až téměř tři metry hluboko. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v lednické soustavě stav rybníků pravidelně monitoruje. Vysoká průhlednost vody, která byla v minulých dnech na rybnících v národní přírodní rezervaci zjištěna, není samozřejmostí, uvedli ochránci přírody z Chráněné krajinné oblasti Pálava na svém webu.

U Mlýnského rybníka byla průhlednost 280 centimetrů

Poslední měření ukázala nezvykle vysokou průhlednost na všech rybnících soustavy, u Mlýnského rybníka dosáhla dokonce 280 centimetrů. Nejnižší hodnota byla naměřena u rybníka Nesyt, a to 160 centimetrů. U zbylých dvou rybníků, tedy Hlohoveckého a Prostředního, přesáhla dvoumetrovou hodnotu. Na všech rybnících je hojný i hrubý zooplankton, který tvoří převážně dafnie. Potravou těchto korýšů jsou řasy. Dafnie dokáží účinně zabránit jejich rozvoji a tím udržují vysokou průhlednost vody.

Podobnou průhlednost nepamatují

„Podobnou průhlednost na všech rybnících soustavy nepamatuji minimálně od roku 2015. Ale podobně jako se zajíci počítají až po honu, tak rybniční sezona se hodnotí až po výlovu. Před námi jsou nejkritičtější měsíce v roce, výsledky monitoringu jsou ale příslibem, že by příznivé podmínky mohly přetrvat až do období vyvádění mláďat vzácných potápivých kachen, například zrzohlávky rudozobé. Vysoká průhlednost a dostatek potravy jsou pro to klíčové,“ vysvětlil Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Důležité jsou přitékající živiny

Rybářské hospodaření není jediným faktorem, který kvalitu vody ovlivňuje. Podstatnou roli hrají živiny, které do rybníků přitékají. Nejvýznamnější z nich je v případě rybníků fosfor. Proto si ochránci přírody nechává zpracovávat studii, která mimo jiné mapuje i nejdůležitější zdroje znečištění vody v povodí potoka Včelínek. „Bez tohoto budeme na rybnících společně s rybářským hospodářem neustále tahat za pověstný kratší konec provazu,“ dodal Sajfrt.

Odlovili invazní karase

„Havarijní stav stavidel na rybníce Nesyt nám umožnil dolovit začátkem letošního roku veškeré invazní karase stříbřité, což rybníkům výrazně prospělo,“ vysvětlil zástupce nového pachtýře společnosti Rybniční hospodářství Adolf Vondrka. Rybáři se ochránci přírody dohodli na způsobu hospodaření a do rybníků Hlohovecký a Prostřední nasadili nízkou rybí obsádku. „Díky tomu je v nich dostatek zooplanktonu,“ dodal Vondrka.

Lednické rybníky svědčí ptákům

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky chrání soustavu několika rybníků na potoku Včelínku a patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v tuzemsku. Hnízdí tu skoro stovka druhů ptáků a další desítky se jich tady zastavují na tahu. Nad hladinou krouží dravci, jako je orel mořský a královský, v rákosinách a při březích hnízdí moták pochop, bukač velký a bukáček malý, rákosník velký, slavík modráček, sýkořice vousatá, na hladině se pohupuje množství kachen, jako jsou zrzohlávka rudozobá, husice liščí, lžičák pestrý, polák velký. Velké hnízdní kolonie zde mají kvakoš noční a volavka popelavá. Na bahnitých březích pochoduje pisila čáponohá, čejka chocholatá či vzácná návštěva z mořských pobřeží, tenkozobec opačný, který tady během letnění i hnízdí. V rekordním roce 2020 se jich o potomstvo snažilo na tři desítky párů.