Archeologové našli v centru Brna pozůstatky gotického barbakánu

  • Foto

    ilustrační (pixabay)

Oblouky, které byly součástí pozdně gotického barbakánu, tedy obranného pevnostního prvku nad branou do města, našli archeologové ze společnosti Archaia Brno při průzkumu ve Veselé ulici v Brně. Současná výstavba kanalizace, po které budou následovat opravy dalších sítí, je pro archeology vítanou příležitostí jak prozkoumat prostor pod historickým centrem Brna.

"Z historických plánů jsme o existenci barbakánu u Veselé brány věděli, teď se nám podařilo dokumentovat mostní oblouky postavené zřejmě počátkem 16. století, které byly součástí barabakánu," uvedl Václav Kolařík z Archaie.

U bohatých středověkých měst nebyl tento prvek opevnění nijak výjimečný, díky pět metrů hlubokému výkopu pro vedení kanalizace ale archeologové mají možnost zjistit nové informace o jeho podobě.

Veselá brána byla součástí brněnských hradeb pravděpodobně od 13. století. Z brány se vycházelo z města směrem k severozápadu na hrad Veveří a dále na Českomoravskou vrchovinu. V průběhu středověku a raného novověku byla pravděpodobně několikrát přestavěna a v polovině 17. století byla zobrazována už v renesanční podobě. Na konci 18. století byla Veselá brána zbořena.

Archeologický průzkum na křižovatce ulic Česká, Veselá a Solniční bude pokračovat ještě nejméně dva roky tak, jak je naplánována rekonstrukce sítí a výměna parovodů za horkovody v těchto místech.

"Očekáváme, že při pozdějších pracích najdeme i základy samotné Veselé brány, které by se měly nacházet pod stavebními buňkami na křižovatce. Zároveň počítáme, že získáme další informace nejen o opevnění města, ale také o vápenkách a cihelnách, které byly předsunuté k opevnění," doplnil archeolog.