Brňané mohou hlasovat o podobě bydlení v Nové Zbrojovce

Veřejnosti se představují ideové návrhy její podoby od šesti architektonických kanceláří a všechny mají jedno společné – jedná se o rezidenční projekty.

Ideové návrhy jsou už nyní k vidění v prostorách Kanceláře architekta města Brna a na webu www.novazbrojovka.cz, kde je zároveň jako vždy možné hlasovat o svém oblíbeném návrhu a přidávat komentáře k celému projektu.

„Zóna označená číslem 4 je druhou největší oblastí vymezenou v území areálu Nové Zbrojovky. Tato oblast leží v blízkosti řeky, má jihozápadní orientaci a je nejdále od železnice. To ji předurčilo výhradně k rezidentním účelům,“ říká Zdeněk Havelka, výkonný ředitel CPI Property Group a dodává, že tentokrát na webu připravili i anketu. „Rádi bychom si totiž ověřili, jaký typ bydlení by zde lidé vlastně uvítali,“ doplnil Havelka.

V zadání byli architekti tentokrát vyzváni k vytvoření rezidenční čtvrti s různými typy a standardy bydlení. Vzniklo tak několik rozdílných a originálních pojetí.

Hybridní urbanistický systém

EA architekti s.r.o. navrhli hybridní urbanistický systém, městskou blokovou zástavbu vytvářející ulice a výškové budovy spojené otevřeným vodním prvkem. Mají představu smíšeného funkčního využití městských domů – komerční a administrativní plochy s parkováním a službami v nižších patrech, ve vyšších podlažích bydlení. V klidné části u řeky navrhují převážně bytové viladomy, nábřeží by mělo být přepracováno na plochy k rekreaci.

Cihelná věž jako rozhledna

Ateliér CMC architects, a.s. počítá s využitím stávající cihelné věže jako rozhledny. Podél pobřeží architekti navrhují souvislý zelený pás, ve kterém je vytvořena stezka pro pěší, cyklo a in-line sporty, doplněná o dětská hřiště a fitness vybavení. Území dále od řeky tvoří soubory nízkých obytných domů se zelenými atrii. A69 architekti s.r.o. by si na pobřeží kromě cyklostezky představovali i kavárnu, která by měla vzniknout ve stejných místech, jako pěší průchod od nádraží k řece. Byty by potom plně využily potenciál nábřeží a industriální charakter.

Plně využité nábřeží s industriálním charakterem

A69 architekti s.r.o. by si na pobřeží kromě cyklostezky představovali i kavárnu, která by měla vzniknout ve stejných místech, jako pěší průchod od nádraží k řece. Byty by potom plně využily potenciál nábřeží a industriální charakter.

Klidné bydlení ve viladomech na nábřeží

Architekti z KUBE s.r.o. navrhují klidné bydlení ve viladomech na břehu řeky s výhledy na přírodně upravené nábřeží a parkové plochy prolínající se mezi domy. V další linii by podle nich měli být bytové domy. Centrálnímu prostoru dominuje náměstí s kavárnou, které nabízí prostor pro setkávání, relaxaci a odpočinek.

Nájemní vily a lofty v Berance

Pelčák a partner architekti v budoucnu v zóně 4 vidí blokovou zástavbu společně s rozvolněnou řadou bodových domů – nájemních vil.

Domy pro bydlení různého charakteru

Zajímavý je i návrh studia K4 a.s. - Architects & Engineers, který počítá s domy pro bydlení různého charakteru. Například v zachované části původní textilní továrny plánuje vzdušné loftové byty a za lávkou se k nábřeží otevírají otevřené bloky složené z bytových domů.