Brno umožní lidem získat na svou zahradu zdarma kompostér, celkem má připraveno 3000 kusů. Informoval zpravodajský portál BRŇAN předseda představenstva společnosti SAKO Filip Leder. Ostatní jihomoravská města sice podporují třídění bioodpadu, domácí kompostování už ale méně. V minulosti kompostéry rozdával kromě Brna také Hodonín a Břeclav, ostatní okresní města to zatím neplánují.

 Společnost SAKO Brno ve spolupráci s městem Brnem jich v rámci projektu Předcházení vzniku odpadů podporovaného evropskými fondy rozdá 3 000 kusů. „Cílem projektu je podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, omezit jejich podíl ve směsném komunálním odpadu a představit kompostování jako nejvhodnější způsob jejich využití. Uvědomujeme si, že domácí kompostování je nejekologičtější a nejekonomičtější způsob zpracování bioodpadu,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

V tomto roce je to již třetí kolo rozdávání kompostérů pro občany. „V předcházejících dvou výzvách byl o kompostéry velký zájem a nás těší, že můžeme projekt realizovat i v tomto roce a významně podpořit odpovědné nakládání s odpady,“ uvedl předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder.

Pokud občané nemají možnost kompostování, mohou bioodpad zdarma odevzdávat do jakéhokoliv sběrného střediska odpadů, po celém Brně je jich provozováno třicet sedm. Ze sběrných středisek je bioodpad svážen do Centrální kompostárny Brno, kde je dále zpracován a využíván k výrobě certifikovaných kompostů a substrátů.

„Občané si mohou vybrat ze dvou velikostí kompostérů, větší o objemu 1000 l nebo menší o objemu 600 l. Žádosti bude možné podávat od 2. března na webové stránce www.brnokompostuje.cz. Kompostéry budou vydávány během dvou víkendů v březnu v areálu společnosti SAKO Brno na Jedovnické ulici 2,“ doplnil Leder.

Žadatel o kompostér musí splňovat následující podmínky:

• žadatel je fyzická osoba starší 18 let,

• kompostér musí být umístěn a řádně využíván na území města Brna,

• žadatel musí absolvovat školení o kompostování formou e-learningu (na www.brnokompostuje.cz),

• žadatel neobdržel kompostér zdarma v předchozím kole.

 

Postup, jak kompostér získat:

• na www.brnokompostuje.cz si přečíst informace o kompostování a správně odpovědět

požadované otázky,

• vyplnit osobní údaje, adresu umístění kompostéru, vybrat si typ kompostéru a datum

vyzvednutí,

• na uvedenou emailovou adresu vám bude doručeno potvrzení o přijetí vaší žádosti

s informacemi k vyzvednutí kompostéru.