Pryž, ocelový kord, trocha textilu a drobet sazí, rovná se pneumatika. Ročně se jich ve světě vyrobí více než miliarda. Ojeté pláště představují velkou ekologickou zátěž, proto je důležité věnovat patřičnou pozornost recyklaci těchto výrobků, které jsou nedílnou součástí života našich automobilů.

Brňany už odložení starých ojetých pneumatik nemusí trápit, doposud měli možnost za úplatu využít 14 sběrných středisek určených k tomuto účelu, a ještě zaplatit následnou likvidaci. Teď si chce město vypůjčit 27 pozemků od soukromé společnosti a zřídit na nich veřejná místa pro odběr odpadních pneumatik.

„Jde o pozemky, na kterých nyní leží sběrná střediska odpadů. Na těchto místech bude pro účely zpětného odběru starých pneumatik vytyčena plocha o výměře deseti metrů čtverečních. Nevýšíme tím současnou kapacitu odběru starých pneumatik téměř dvojnásobně. Navíc odpadnou poplatky za předání pneumatik a za jejich likvidaci,“ uvedl Hladík.

Město chce tímto krokem podle Hladíka zabránit tomu, aby pneumatiky nekončily v lesích, rybnících nebo v příkopech u silnic. „Síť míst zpětného odběru proto bude poměrně hustá. Problémem jsou také pneumatiky vyhozené u kontejnerů na tříděný odpad nebo přímo v kontejnerech,“ dodal Hladík.

O záměru výpůjčky má nyní hlasovat Rada města Brna, poté bude záměr výpůjčky zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů. Po této zákonné lhůtě bude Rada města Brna schvalovat návrh smlouvy.

Přehled plánovaných míst zpětného odběru starých pneumatik ve fotogalerii