Brňané se složí na lavičku Václava Havla. Město dnes spustilo sbírku

  • Foto

    foto © Studio Šípek

Už v úvodu července oznámilo město Brno záměr umístit do centra města lavičku Václava Havla. Od dnešního dne na její vznik a údržbu mohou přispět i sami obyvatelé, informoval novináře mluvčí města Brna Filip Poňuchálek.

Posezení tvoří dvě křesla spojená kulatým stolem, jehož středem prorůstá strom. Budování Laviček Václava Havla je celosvětovým projektem, který inicioval velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič spolu s architektem a designérem Bořkem Šípkem.

Záměrem tohoto projektu je vytvoření sítě míst ve veřejném prostoru, jež mohou přispět k setkávání a vedení skutečného dialogu – míst, kde bude možné diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla. Příspěvek libovolné hodnoty mohou zájemci poslat na účet 111393222/0800, který město zřídilo speciálně pro tento účel.

Lavičku Václava Havla lidé v budoucnu najdou na jedné z kapucínských teras. Vytvoření uměleckého díla a jeho instalace budou podle předpokladů stát zhruba 300 tisíc korun. Město je připraveno lavičku dofinancovat, pokud by příspěvky ze sbírky sumu nepokryly, nebo naopak využít peníze navíc na další údržbu lavičky a jejího okolí. Lavička by měla být instalována jako připomínka výročí narození Václava Havla 5. října 2019.

Václava Havla není třeba dlouze představovat. Spisovatel, dramatik, disident a prezident Československa a následně první prezident České republiky. Vždy se k Brnu rád hlásil a obzvlášť k brněnskému divadlu Husa na provázku. Už v roce 2013 byla po prvním prezidentu české republiky pojmenována ulice Ulička Václava Havla, která s divadlem téměř sousedí a kam se Havel rád schovával a dal si svou oblíbenou cigaretku. Pojmenování původně navrhl tehdejší umělecký šéf Husy na provázku Vladimír Morávek.

První lavička byla instalována na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, další byly umístěny např. v Dublinu, Barceloně, Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové nebo Šumperku.

Vztah Václava Havla k Brnu se vytvořil již před sametovou revolucí a byl navázán především na jeho dramatickou tvorbu. Havlovy hry se v naprostém utajení hrály v Brně již před rokem 1989. Velkou zásluhu na tom měl Havlův blízký vztah s tehdejším dramaturgem Divadla Husa na provázku a nynějším rektorem Janáčkovy akademie múzických umění Petrem Oslzlým, který místo pro posezení vybral. Na Kapucínských terasách se totiž v 80. letech odehrávaly některé z Havlových her. Po jeho smrti se zde také konají vzpomínkové happeningy.

Zdroj: 
MMB