Téměř sedminásobně má letos vzrůst výkon solárních elektráren, které na střechách městských budov instaluje od konce roku 2021 společnost Sako Brno Solar. V letošním roce hodlá do sítě připojit 47 střešních elektráren o celkovém výkonu 1,7 megawatt-peak (MWp), aktuální výkon městské solární elektrárny je 0,3 MWp. Sako Brno Solar o tom informovala v tiskové zprávě.

Panely půjdou na školy i zdravotnická zařízení

„Letos připravujeme veřejnou soutěž na tři realizační balíčky instalací fotovoltaických výroben. Nejprve na dva balíčky o celkem 40 výrobnách v celkovém výkonu 1214 kWp a poté balíček sedmi výroben o celkovém výkonu 375 kWp. Půjde zejména o střechy základních škol, zdravotnických i sportovních zařízení a také administrativních budov v majetku města,“ uvedl předseda představenstva firmy a náměstek primátorky René Černý (ANO).

Mají připravené projekty

Pro plánované elektrárny z prvních dvou balíčků je připravená projektová dokumentace a mají přislíbenou dotaci z modernizačního fondu Státního fondu životního prostředí ČR. Pro třetí balíček bude postup jiný. Dodavatel vybraný v soutěži bude mít za úkol zkompletovat projektovou dokumentaci a vyřídit dotaci.

Chtějí osadit dalších 40 střech

Zároveň připravuje Sako Brno Solar projekty pro dalších 40 střech městských budov. Celkem město plánuje solárními elektrárnami osadit 220 střech do roku 2027, celkový výkon této elektrárny by měl dosáhnout 12 MWp a měla by fungovat v režimu komunální energetiky.

Po analýze zredukovali plány

Původně vedení města hovořilo o osazení 650 střech, celkový výkon měl být 40 MWp. Kvůli dopadům koronavirové pandemie a války na Ukrajině na energetický trh si Sako Brno Solar nechalo vypracovat podrobnou analýzu, která ukázala, že vybudovat tak velkou elektrárnu je nereálné. Řada vytipovaných střech pro instalaci panelů nebyla vhodná, ať už kvůli památkové ochraně budovy, technickému stavu střechy nebo okolním stromům, které by elektrárnu zastiňovaly.