Brněnská nezisková organizace Paspoint, která pomáhá lidem s autismem a jejich blízkým, od letoška nabídne terénní odlehčovací službu a denní stacionář. Služby podobného typu v Jihomoravském kraji chybí, kapacity jsou nedostatečné, řekla za Paspoint Kristýna Rakusová. Zájemci se mohou hlásit od ledna, organizace podle předběžných informací ze speciálních škol či osobní asistence očekává velký zájem.

Terénní odlehčovací služba umožní pečujícím využít volný čas. „Nabídne prostor nejen pro odpočinek, ale také pro to, aby si pečující zařídili, co potřebují, získali čas pro sebe, svou rodinu a své zájmy. Službu bude kromě sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách zajišťovat také psycholog,“ uvedla Rakusová.

Denní stacionář nabídne svým uživatelům možnost učit se, jak obstát v každodenních situacích, i možnost trávit čas nejen v rodinném kruhu a školním kolektivu

Služba bude otevřena každý všední den od 7:00 do 17:00. „V budově také budou dvě multisenzorické místnosti. V nich mohou klienti relaxovat a kompenzovat své obtíže v oblasti senzorické integrace. Na těchto i dalších dovednostech budou nejen s uživateli denního stacionáře pracovat lidé ze sociálních služeb, speciální pedagog a psycholog,“ doplnila.

Paspoint vznikl, aby podporoval a zkvalitňoval život lidem s poruchou autistického spektra

Nyní patří mezi největší organizace svého druhu na jižní Moravě. Ročně pomáhá asi 450 lidem s autismem i jejich rodinným příslušníkům. Stará se o klienty od dětského věku až do dospělosti, a to na dvou místech v Brně i v domácnostech po celém kraji.

Množství lidí, kteří služby organizace využívají, se mění s ohledem na personální nebo prostorové kapacity

Asi 30 nových klientů mohl Paspoint přijmout naposledy začátkem roku 2020, kdy vzrostl počet pracovníků. Nyní poptávce z kapacitních důvodu nestačí. „Téměř všechny služby mají momentálně stop stav a v průměru asi 30 zájemců či rodin v pořadníku,“ dodala Rakusová.