Znáte Brněnskou třídu? Tento bulvár v centru moravské metropole podle Kanceláře architekta města Brna (KAM) významně pomůže s prostupností a proměnou části Posvitavské průmyslové zóny, kde dnes stojí hlavně oplocené areály s halami a průmyslovými objekty, jako je Špitálka nebo Mosilana.

 „Aby v příštích letech mohla nová městská třída vzniknout, odevzdali jsme městu Brnu návrh změny stávajícího územního plánu mezi ulicemi Mlýnská a Cejl. Cílem bylo prověřit polohu nové ulice i ploch pro budovy, které jí budou v budoucnu lemovat, a vytvořit tak podmínky pro plánovanou proměnu území. Chceme, aby šlo o veřejný prostor s obchody a službami v přízemí, dostatečným prostorem pro pěší, cyklisty i městskou dopravu,“ uvedli městští architekti na svém webu kambrno.cz. 

Na jejich vizualizaci je vidět, jak by mohla Brněnská třída jednou vypadat. „Jako podklady urbanistického řešení nám sloužily například také návrhy vítězných týmů mezinárodní urbanistické soutěže Špitálka,“ upřesnila kancelář brněnského městského architekta Michala Sedláčka. Předmětem zmíněné architektonické soutěže byl urbanistický návrh lokality Špitálka v Brně-Zábrdovicích. Návrh byl zpracován na celé zájmové území podle zadání soutěže v rozsahu urbanistické studie, která určuje rozsah, formu a funkční využití lokality včetně vazeb na okolí. 

Podle městského architekta návrhy splňovaly stávající požadavky na městský prostor včetně funkcí pro život města a byly doplněny dalšími funkcemi a oblastmi potřebnými v kontextu umístění. Vzhledem k důležitosti tohoto místa bylo třeba řešit zájmové a dotčené území jako celek s navrženými vazbami mezi těmito oblastmi. V následujících dnech se návrh změny objeví na Portálu územního plánování města
Brna, dodali městští architekti.