Růst tržeb je daný vyšším množstvím vyrobené a dodané vody a také mírně vyšší cenou vodného a stočného, které v roce 2017 zdražilo o 60 haléřů za litr. Vyplývá to z výroční zprávy ve Sbírce listin.

Vodárny dodávají vodu 410.000 lidí. Mimo Brno zásobují také města Kuřim, Modřice a Březovou nad Svitavou, řadu obcí na Brněnsku a obce napojené na vodovod z Vírské přehrady na Svratce.

V Brně vodné a stočné loni stálo 75,74 koruny, v porovnání s ostatními městy v ČR patří tedy k levnějším. Letos voda dokonce vůbec nezdražila. Mírnějšímu zdražování nahrává, že se stále daří snižovat ztráty ve vodovodu, loni se poprvé dostaly pod deset procent, což řadí brněnský vodovod ke špičce v republikovém srovnání. Letos se ztráty jen mírně dostaly přes deset procent.

Celkově vodárny vyrobily 30 milionů metrů krychlových pitné vody, odkanalizované bylo 28,1 milionu, v obou případech jde o mírný nárůst. Dále je snahou společnosti napojovat odběratele tam, kde to již vzhledem k vybudované infrastruktuře dává smysl. Vodu získává z Vírské nádrže a z březovského prameniště.

Loni se výrazně zvýšila výroba v úpravně ve Švařci, kam teče voda právě z Víru. Březovské prameniště loni vykázalo sníženou kapacitu. Brno však nemusí mít obavy, protože do něj přitéká voda kombinovaná z obou zdrojů.

Perspektiva vydatnosti do budoucna byla dokonce na březovském prameništi na konci loňského roku lepší než na začátku, a to i přes to, že loňský rok opět patřil k suchým, spadlo zde 584 milimetrů srážek. Vydatnost prameniště však během roku výrazně kolísá vzhledem k jejich nepravidelnému rozložení.

Společnost nadále pracuje na rekonstrukcích starých vodovodních a kanalizačních potrubí, podařilo se je obnovit v řadě ulic. I přesto některé problémy přetrvávají. "Trvalým je nerealizovaná rekonstrukce ulic Solniční, Veselá a Česká. Novodobým problémem se v současnosti jeví ulice Jezuitská, Srbská, Veveří, Gajdošova, Krkoškova a významně obec Želešice, kde loni došlo k většímu výskytu havárií a rekonstrukce řadů v těchto ulicích je nezbytná," uvádí se ve zprávě.

Podle zprávy je také 200 kilometrů kanalizace v Brně za hranicí životnosti, daří se ji však udržovat. "Nedostatečným tempem obnovy stokové sítě je však třeba se velmi vážně zabývat. Alarmující je stavební stav několika tisíc kusů kanalizačních přípojek, které jsou ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí a vyskytují se hlavně v lokalitách, kde i uliční stoky prakticky dožívají," píše se ve zprávě.

Pro firmu loni pracovalo 530 zaměstnanců. Průměrná mzda rostla o 1400 korun na 34.400 korun měsíčně. Akcie vodáren vlastní z 51 procent Brno, 46 procent drží francouzská společnost SUEZ Group a zbytek drobní akcionáři.