Úspěšně se tak završila v pořadí již patnáctá výprava směřující na Českou vědeckou stanici J. G. Mendela, kterou na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě provozuje Masarykova univerzita patnáct let.

Hlavním cílem expedice bylo pokračování v dlouhodobém monitoringu klimatu a komplexním sledování stavu polárních geosystémů a ekosystémů, tedy tamních ledovců, věčně zmrzlé půdy, odledněného území umožňujícího růst nižších rostlin, říčních a jezerních systémů a dalších geomorfologických útvarů. Zoologické výzkumy se týkaly především tučňáků, tuleňů, lachtanů a rypoušů.

„Nově jsme úspěšně zahájili pětiletý projekt JUNIOR STAR, zaměřený na studium dlouhodobé změny trvale zmrzlé půdy v oblasti Antarktického poloostrova. Další novinkou bylo posílení výzkumu vlivu stresu na fyzické zdraví pracovníků v polárních oblastech s využitím přístroje Entrant, který byl vyvinutý v rámci spin-off společnosti Masarykovy univerzity,“ uvedl vedoucí letošní expedice Filip Hrbáček.

Členové expedice se na stanici J. G. Mendela dostali na přelomu roku a jejich výprava trvala celkem 83 dnů. Zpáteční přesun z Antarktidy do ČR zkomplikovala přísná protiepidemická opaření, i přesto se účastníkům výpravy podařilo vrátit domů za pouhé čtyři dny.

„Loď chilského námořnictva, která měla výpravu z České vědecké stanice J. G. Mendela vyzvedávat, kvůli covidu v posádce nevyplula, a celou logistiku tak bylo potřeba okamžitě přeplánovat,“ vysvětlil vedoucí Českého antarktického výzkumného programu (ČAVP) Daniel Nývlt z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Vojenské námořnictvo Chile zajistilo náhradní plavidlo pro přibližně dvousetkilometrový přesun expedice na ostrov Krále Jiřího. O ubytování na tomto ostrově se postaral antarktický program Uruguaye. A turečtí polárníci pak umožnili překonání Drakeova průlivu. „Všem partnerům děkujeme. Pokud by celý svět fungoval tak skvěle, jako mezinárodní spolupráce v Antarktidě, bylo by lidstvu mnohem lépe,“ dodal manažer ČAVP Pavel Kapler.

Logistiku přesunu přitom významně ovlivnil i aktuálně probíhající ozbrojený konflikt na Ukrajině. „Za normálních okolností bychom se totiž o pomoc s ubytováním pravděpodobně obrátili na ruskou stanici Bellingshausen, která stojí nejblíže přístavu i letišti, avšak s ohledem na světovou situaci jsme byli velice rádi, že nám pomohla Uruguay,“ doplnil Nývlt.

Expedice, která se vypravila na Antarktidu, byla mezinárodní. Kromě expertů z Masarykovy univerzity se jí zúčastnil také doktorand z University of Leeds, s jejichž vědci dlouhodobě spolupracuje tým Polar-Geo-Lab z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU na kvantifikaci transportu materiálu a živin v povodích antarktických toků. Dva zástupce vyslala na Antarktidu také Univerzita Karlova.