Sdružení Q, jež vzniklo na podzim roku 1968, nemá u nás – a nejen u nás – obdobu, protože pod jednou střechou spojilo umělce všech oborů a umožňuje jim vlastní tvorbu obohacovat vzájemnými kontakty. Jeho název vymyslel Ludvík Kundera, podle něhož tímto písmenem začínají četné latinské tázací částice.

„Členové sekcí výtvarné a architektonické, literární, divadelní a hudební prezentují svou činnost široké veřejnosti formou výstav, koncertů, literárních pořadů, vydávání almanachů a podobně, což letos vrcholí souborem akcí, které jsme připravili k jubileu Sdružení Q,“ uvedla akademická malířka Zdena Höhmová, autorka koncepce výstavy.

Jádrem expozice v Křížové chodbě je prezentace výtvarných děl současných členů sdružení a pocta jeho již nežijícím zakladatelům. „Díla Bohdana Laciny, Bohumíra Matala, Jana Rajlicha st., Viléma Reichmanna, Miroslava Šimordy, Jiřího Marka a dalších nám zapůjčilo Muzeum města Brna. Kromě této instituce jsme na přípravě expozice spolupracovali také s Moravským zemským muzeem, Moravskou zemskou knihovnou a Janáčkovou akademií múzických umění. A podporou nám poskytly Jihomoravský kraj i město Brno,“ dodala Zdena Höhmová. Kromě výtvarných děl uvidí návštěvníci také dokumenty z historie SQ, fotografie, ukázky architektonické, literární, divadelní a hudební tvorby členů SQ a další artefakty. 

Hlavní výstava Quinquaginta – Půl století s Q 1968–2018 na Nové radnici v Brně potrvá do 25. září 2018 a bude zdarma přístupná ve všední dny kromě pondělí vždy od 10 do 18 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin. Na ni pak ve dnech 2. října – 25. listopadu 2018 naváže dokumentační výstava Půl století se Sdružením Q 1968–2018 v Moravské zemské knihovně na Kounicově, kde bude připraveno několik podvečerů z tvorby členů Sdružení Q. K výročí byl také vydán 12. almanach Sdružení Q, který je zároveň i katalogem obou výstav.