Brno chce lepší ovzduší, rozšiřuje monitoring a díky tomu najde zlepšení

  • Foto

    ilustrační (pixabay)

Do spolupráce, která má za cíl zlepšit kvalitu životního prostředí, jde Masarykova univerzita a město Brno. Společnými silami chtějí rozšířit současné kapacity monitoringu ovzduší v Brně a na základě jeho výsledků pak navrhnout nová opatření na jeho zlepšení. V tiskové zprávě o tom informovala Kateřina Gardoňová z brněnského magistrátu.

Projekt Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, na němž bude spolupracovat se statutárním městem Brnem je v hodnotě asi 17 milionů korun a bude financován z Norských fondů – Výzvy 2A Tromso.

„Získaná data mohou tvořit důležité podklady pro rozhodování v různých oblastech, například v dopravě, zdravotnictví, školství nebo životním prostředí. Trápí nás také polétavý prach z dopravy, stavebních prací a polí v okolí Brna,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Petr Hladík (KDU-ČSL).

Odborníci z fakulty pak budou hodnotit znečištění ovzduší v blízkosti silničních či železničních koridorů, spalovny, ale například i v zahrádkářských koloniích prostřednictvím mobilních měřicích stanic v průběhu jednoho roku. Kromě toho budou zjišťovat také imisní zátěž obyvatel v závislosti na jejich cestách do školy či práce. „Míru toho, jak je konkrétní člověk vystavený znečištěnému ovzduší, budeme měřit také prostřednictvím malých mobilních přístrojů, které budou dobrovolníci nosit u sebe. Díky tomu budeme moci odhadnout zatížení obyvatel plynoucí z jejich konkrétních návyků pohybu po městě,“ uvedl koordinátor projektu Masarykovy univerzity Vilém Pařil.

Díky projektu se rozšíří stávajících 10 hydrometeorologických stanic v katastru města na celkem 22 stanovišť.

„Díky tomu bude možné určit převládající zdroje a typy znečištění a zaktualizovat poté Akční plán zlepšování kvality ovzduší města Brna, který vznikl v roce 2017. Sesbíraná data pomohou také hydrometeorologům k revizi disperzního modelu na území Brna, který ukazuje, jak se znečišťující látky v atmosféře rozptylují,“ dodala spoluřešitelka projektu Dominika Tóthová z MU.

Na projektu spolupracuje kromě MU a statutárního města Brna také norské Oslo a odbornou podporu poskytne i University of Stavanger.

Zdroj: 
MMB