Architektům, projektantům či investorům umožní mapa jednoduší realizaci stavebních projektů, magistrát ji zase využije například při analýze krizových situací či pro podporu turismu. Plně dostupná však bude i veřejnosti.

Kompletní tvorbu 3D modelu zajišťuje firma TopGis, která se specializuje na mobilní a letecké mapování. „Trojrozměrná mapa Brna vzniká pomocí stereofotogrammetrického mapování. 3D objekty vznikají pomocí speciálních brýlí ze stereopárů leteckých měřických snímků,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti TopGis Drahomíra Zedníčková.

Připravovaná 3D mapa jihomoravské metropoli výrazně zjednoduší posuzování vlivu nově navržených objektů na stávající zástavbu. „Trojrozměrný model budov se dá rovněž zúročit například při analýzách šíření hluku, zjišťování dopadů lidské činnosti na životní prostředí nebo pro sledování znečištění vzduchu. Užitečný může být také při krizovém řízení, v němž jsou řešeny dopady přírodních katastrof, havárií či teroristických útoků. Dalším odvětvím, ve kterém najdou tato data uplatnění, je turistika. Zde se 3D modely dají využít pro propagaci města, kupříkladu ve formě virtuálních procházek,“ doplnil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Mapování celé řady lokalit, zejména v centru Brna, je již hotové a Kancelář architekta města (KAM) s ním aktivně pracuje. Využila je kupříkladu u modelování struktury zástavby v případě moderní čtvrti Trnitá, nového vlakového nádraží nebo chystané Brněnské třídy.

Projekt, jehož cílem je zhotovení kompletní 3D mapy všech budov na území města Brna, je aktuálně ve své třetí fázi. Doposud vytvořené trojrozměrné vizualizace jsou však již pro veřejnost na stránkách města volně dostupné. Občané se tak mohou sami seznámit s tím, jak se zástavba kolem nich během budoucích let promění. „V letošním roce dokončujeme zpracování některých částí širšího centra města. Dále nás čeká mapování lokalit v Jundrově, Žabovřeskách, Kohoutovicích či Komíně,“ uvedla Zedníčková.

Kompletně ve 3D by město podle vyjádření KAM mohlo být do tří let. „Celkem je 3D model města Brna rozdělen na 105 lokalit a nyní je hotových 42 z nich. Model by tak mohl být zkompletován v letech 2024 až 2025," uzavřela mluvčí KAM Šárka Reichmannová.