Brno má další očkovací centrum v Bohémě. Otevře ho, až budou k dispozici vakcíny

  • Foto

    redakce (MOŠ)

Očkovací centrum v bývalé restauraci Bohéma pod Janáčkovým divadlem je kompletně připravené. Samotné zahájení provozu závisí na dostupnosti vakcín. V tiskové zprávě o tom informovalo vedení města Brna.

„S návrhem využít bývalou restauraci Bohéma pod Janáčkovým divadlem jako očkovací centrum přišla na přelomu ledna a února Společnost Podané ruce, když hledala vhodné místo v centru, které bude dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. Potřebné stavebně-technické úpravy jsou již kompletně dokončeny a zajistilo je především město. Dnes jsme na radě schválili smlouvu o výpůjčce, na jejímž základě nebudou Podané ruce platit nájemné. Náklady za spotřebované energie uhradí přímo Národnímu divadlu Brno a samy si zajistí likvidaci odpadu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).

Konkrétní rozsah prací přiblížil náměstek primátorky Tomáš Koláčný: „Na základě hygienických požadavků bylo nutné realizovat stříkané podlahy, udělat rozvody elektřiny včetně montáže LED svítidel a vybudovat oddělovací boxy. Vše bylo provedeno tak, aby bylo vyhověno stanoviskům, rozhodnutím a sdělením správních orgánů, jako jsou Krajská hygienické stanice Jihomoravského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje či stavební úřad ÚMČ Brno-střed.“

Janáčkovo divadlo a očkovací centrum mohou fungovat i souběžně. „Vzhledem k tomu, že se jedná o místo zcela provozně oddělené od samotného divadla, případný návrat diváků do hlediště a umělců na scénu nezpůsobí žádné komplikace. Smlouva je uzavřena na dobu plnění účelu, pro který byla uzavřena, znamená to tedy, že dokud bude koho očkovat, bude k dispozici na vakcinaci,“ řekl radní pro kulturu Marek Fišer.

Předpokládaná kapacita očkovacího centra je až 1 500 lidí denně. Jeho provoz bude plně zajišťovat nezisková organizace Společnost Podané ruce ve spolupráci s Diecézní charitou Brno, financovat ho chce částečně z veřejného zdravotního pojištění, částečně pak z darů a dotací. Podané ruce nyní vedou jednání s krajským koordinátorem očkování Jihomoravského kraje o přidělení vakcín.

Zdroj: 
MMB