Brno má plán, jak a kam směřovat školství na území města Brna. Koncepci má do roku 2030

  • Foto

    Jiří Dvořáček - ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v brněnském Starém Lískovci s novou přístavbou

Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna a další externí odborníci zpracovali koncepci, která má jasně definovat priority a další směřování obecního školství na území města. Radní už dali dokumentu zelenou, nyní musím koncepci schválit i brněnští zastupitelé. Město o tom informovalo v tiskové zprávě.

Nová Koncepce má tři části. V analytické hodnotí, jak byly naplněny cíle a opatření předešlé koncepce, a popisuje současný stav relevantních oblastí vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zohledňuje také dopad, jaký měla na vzdělávání pandemie covidu-19. Koncepce také popisuje potřebu vybudovat nové kapacity pro mateřské a základní školství. V období do roku 2030 se v Brně plánuje a připravuje výstavba 27 mateřských a 4 základních škol a rozsáhlé rekonstrukce 5 mateřských škol. Dokument také počítá se založením první střední školy, jejímž zřizovatelem by bylo město Brno.

„V této souvislosti Koncepce zdůrazňuje nutnost rozvoje digitálních kompetencí a současně profesních a osobnostních kompetencí pedagogických pracovníků, ale i zlepšování jejich pracovních podmínek. Je třeba se zaměřit na moderní metody výuky cizích jazyků a na oblast informačních technologií, ale také na strategické řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání nebo zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Ten dále uvedl, že Brno například získalo do roku 2027 akreditaci v rámci programu Erasmus+. Zapojení do tohoto programu podle Hladíka umožní podporovat mezinárodní spolupráci škol a jejich participaci spolu s městem na mezinárodních programech v oblasti vzdělávání.

„Opomenuto nezůstalo ani školní stravování. To, co děti a žáci během pobytu ve škole jí, tvoří významnou součást toho, co sní za celý den. Musíme proto i nadále sledovat a podporovat kvalitu školních jídelníčků a budeme také pokračovat v poskytování finančního příspěvku na dietní stravování. Zájem žáků a jejich rodičů o něj každým rokem narůstá, a město proto podporu postupně navyšuje,“ doplnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Podle vedení města je nutné do brněnského školského systému integrovat i stále narůstající počet ukrajinských žáků. Samozřejmě nejen pro ně tak město chystá výstavbu i nových základních škol.

„Do roku 2026 by měly vzniknout čtyři. V rozvojové lokalitě Sadová v Králově Poli vybudujeme základní a mateřskou školu a v téže městské části bude u ZŠ Staňkova přistavěn nový pavilon s 15 učebnami a sportovním areálem. Nová sportovní základní škola na Botanické pak bude spádová pro celé město a bude na ni navazovat Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka. A v rodící se moderní čtvrti Nová Zbrojovka II vyroste základní a mateřská škola spojená s víceúčelovou sportovní halou pro výuku tělesné výchovy, ale i pro mimoškolní sportovní aktivity,“ uzavřel Hladík.

Zdroj: 
MMB