Vedení Brna plánuje, že zhruba za 400 milionů korun opraví asfaltové cesty na Ústředním hřbitově. Součástí prací je také rekonstrukce všech inženýrských sítí. Cílem je upravit cesty tak, aby bylo možné zejména dešťovou vodu zadržovat v místě jejího dopadu, přivést ji ke stromům a tím zlepšit jejich kondici. Teprve zbytek nevyužité srážkové vody se bude odvádět do kanalizace. Zpevněné plochy se také o více než polovinu zredukují a nahradí je štěrkové retenční trávníky, vyplývá z dokumentu, který už projednali zastupitelé města.

Nynější systém odvodnění nevyhovuje současným potřebám zeleně, nepřiměřeně a zbytečně zatěžuje městský stokový systém a je při extrémních situacích nebezpečný. „Téměř všechna dešťová voda se valí do kanalizace. Chceme dosáhnout toho, aby se rovnoměrně rozlévala po celém hřbitově a zavlažovala stromy,“ řekl náměstek primátorky Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Srážková voda, kterou stromy nevyužijí, povede z retenčních rýh systémem podzemních drenáží a sběrných potrubí do podzemní retenční nádrže v dolní části hřbitova. Nepropustné povrchy se mají zredukovat o 61 procent

Celkové náklady projektu podle odhadů přesahují 400 milionů korun, město má uhradit zhruba 150 milionů. „Původní návrh počítal s ještě dražší rekonstrukcí, projekt jsme ale revidovali a rozhodli se upustit od něčeho, co nebylo nezbytně nutné, jako je například osvětlení v chodnících,“ dodal Suchý.

Po přepracování projektové dokumentace ve středu radní schválili podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro období 2021–2027.Práce by mohly začít v příštím roce

Celkové výdaje na realizaci projektu se předpokládají ve výši 401 032 241 korun. Dotace Ministerstva životního prostředí se odhaduje na 243 882 062 korun, což je 95 % z celkových způsobilých výdajů, které definuje dotační výzva. Spolufinancování města by tak bylo ve výši 157 150 178 korun.