Starostové městských částí dávají k dispozici také obecní byty. “Hledáme všechny možné cesty, jak pomoci. Záchranné složky odvádí na místě skvělou práci, o pět zraněných z postižených oblastí se nyní starají i zdravotníci v Úrazové nemocnici. Jako město jsme připraveni poskytnout organizační, technickou, materiální i finanční pomoc zasaženým obcím a jejím obyvatelům. Doporučili jsme zastupitelům schválit jednorázový dar ve výši 10 milionů korun,” uvedl náměstek primátorky města Brna Petr Hladík(KDU-ČSL).

Zastupitelé města Brna by měli dar schválit na mimořádném zasedání, které je svolané na příští pátek. Zasažené obce finančně podpoří i městské firmy, SAKO Brno poskytne na místě i techniku, kontejnery a nakladače. „Aktuálně koordinujeme dobrovolnickou akci našich zaměstnanců na podporu postižených obcí Jižní Moravy. Nabízíme obcím možnost využít naší úklidové techniky a velkoobjemových kontejnerů. Budeme postupovat v koordinaci se starosty těchto obcí. Osudy lidí zasažených včerejším tornádem a krupobitím nám nejsou lhostejné. Proto vysíláme techniku i lidi a přispíváme na finanční sbírku Diecézní charity Brno. Chceme svým dílem přispět k tomu, aby se život v těchto obcích co nejrychleji vrátil do normálního stavu. K finanční a materiálové podpoře vyzýváme také další firmy a společnosti z našeho města,“ dodal předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder (KDU-ČSL). Společnost sama, kromě jiného, poskytla finanční hotovost 500 tisíc korun.

Do pomoci se zapojují i jednotlivé městské části Brna, které nabízí obecní byty. “Komunikuji s představiteli Jihomoravského kraje, podle kterých bude rozsah domů určených k demolici značný a mnoho lidí zůstane bez domova. Vyzval jsem proto všechny brněnské starosty, aby se připojili ke Kohoutovicím a poskytli obětem obecní byty. V Kohoutovicích budeme mít k dispozici až 17 bytů,” přiblížil kohoutovický starosta Jakub Hruška (KDU-ČSL).

Městské části mohou obecní byty poskytnout na základě výjimky Rady města Brna. “Stovky lidí se nemají kam vrátit, jejich domy jsou nenávratně poničeny. Na mimořádném zasedání Rady města Brna jsme připraveni udělat výjimku z pronájmu obecních bytů, díky které můžeme dlouhodobě poskytnout desítky bytů lidem v nouzi. Nájem by byl pouze symbolický,” doplnil Hladík.