Zájemci se v příštích týdnech mohou podívat na stavbu multifunkční haly na brněnském výstavišti. Stačí se zaregistrovat na webových stránkách, dvacetiminutová prohlídka je zdarma. Město ji nabízí s ohledem na značný zájem lidí o aktuální vývoj a zajímavosti ohledně velkých staveb. V tiskové zprávě o tom dnes informovala Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu. Arénu téměř za šest miliard korun budují dělníci od loňského září.

Jako první se na staveniště dostanou návštěvníci Stavebního veletrhu

První prohlídky v sobotu budou součástí Stavebního veletrhu a Festivalu architektury. Dostanou se na ně lidé s platnou vstupenkou na výstaviště. Pro veřejnost je město připravilo na 15. května a 16. června. „Na termínu pro účastníky veletrhu prezentujeme halu i prostřednictvím 3D modelu. V dubnu a květnu vytvoříme koridor až na okraj stavební jámy, takže lidé uvidí opravdu zblízka, jak vypadají základy takto velké stavby, v červnu pak umožníme průchod i přes vznikající halu,“ uvedl předseda představenstva městské společnosti ARENA BRNO a městský radní Petr Kratochvíl (ODS).

Prohlídky povedou stavbaři

Prohlídky podle něj povedou přímo stavbaři ze zhotovitelské firmy Hochtief CZ, kteří budou připraveni odpovědět na dotazy například o použitých technologiích a materiálech. „Na místě bude také info stánek zaměřený na projekt multifunkční haly. Další exkurze pak plánujeme na podzim,“ doplnil radní. Kapacita jedné prohlídky je 15 lidí. Na sobotu jsou zatím předem obsazené jen dva časy. Květnový podvečerní termín je už plně obsazený a červnový si zarezervovali zájemci na dopoledne, odpoledne ještě nabízí dost volných míst i časů.

Lidé si prohlédnou stavbu největšího strategického projektu města

Město považuje halu za svůj největší strategický projekt a stejně jako u ostatních podobných akcí umožňuje veřejnosti seznámit se s tím, jak pokračuje. Lidé se takhle v minulosti podívali například do nového tramvajového tunelu ze Starého Lískovce k bohunické nemocnici nebo na silniční estakádu, kterou na Tomkově náměstí jako součást velkého městského okruhu staví Ředitelství silnic a dálnic.

Vezměte si pořádné boty, helmu a vesty dostanete na místě

Na výstavišti již dělníci kromě jiného vykopali takzvanou bílou vanu, tedy železobetonovou podzemní konstrukci, která tvoří základy stavby a zároveň plní funkci izolace proti vodě a plynům. Nyní kopou výjezdovou rampu a pracují na podkladních betonech, protiradonové izolaci a vážou výztuž na vybudování základové desky. Na prohlídku haly zájemcům stačí pevná obuv a pohodlné oblečení, helma a vesty budou k dispozici na místě.

Hala přijde na čtyři miliardy korun

Výstavba vyjde na čtyři miliardy korun, pozemky stály více než 152 milionů korun a přibližně 237 milionů korun stojí projekční práce, správce stavby a autorský dozor. Město dále počítá s náklady zhruba 470 milionů korun na vnitřní vybavení a udělalo si také rezervu ve výši 897 milionů. Na stavbu přispěla 300 miliony korun Národní sportovní agentura, 200 miliony Jihomoravský kraj a 1,95 miliardy korun pokryje úvěr od České spořitelny. Zbytek doplatí město ze svého rozpočtu. Hotovo má být v roce 2026.