Pro Tmavomodrý festival připravují řadu vystoupení, proběhne zážitkový den pro veřejnost a vyvrcholením festivalu bude benefiční koncert, jehož výtěžek poputuje právě zrakově handicapovaným dětem.

Víte, jaké překážky překonávají nevidomí a slabozrací v každodenním životě? Přijďte si vyzkoušet, jak si nevidomý člověk roztřídí oblečení podle barev, spáruje ponožky, nalije vodu do sklenice nebo se podepíše. Vyzkoušet si můžete i hry pro nevidomé, koupit si originální rukodělné výrobky zrakově postižených klientů a pracovníků dílny HapAteliér a na místě bude také sdružení Vodící pes a slovenská Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy s ukázkou výcviku psů. To vše v pátek 17.5. na akci Tmavomodrý den.

Festival probíhá ve spolupráci s TyfloCentrem Brno, o.p.s. a dalšími organizacemi, zabývajícími se službami a pomocí zrakově postiženým, které zajišťují například výstavu prací zrakově postižených, odborné přednášky nebo představení novinek v oblasti IT techniky pro zrakově postižené. Festivalu se účastní děti i mládež nejen z České Republiky.

Doprovodnou akcí Tmavomodrého festivalu je i jarní Agora 2019 – odborná vzdělávací akce o informačních a komunikačních technologiích pro zrakově postižené, kterou 18. a 19. května 2019 pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity