Radní Brna schválili ukončení smlouvy se společností Metrostav DIZ, která se týkala stavby první etapy sportovního a rekreačního areálu Anthropos. Jednalo se o oboustrannou dohodu bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele, uvedl Tadeáš Mima z tiskového oddělení magistrátu. Důvodem je to, že stavební úřad loni zrušil povolení ke stavbě. Město nyní připravuje výběr dodavatele, jenž zajistí úpravu současné dokumentace podle nové studie i související inženýrskou činnost.

Měli zdemolovat objekty a připravit inženýrské sítě

Sportoviště u Anthroposu připravuje město několik let. Loni v květnu uzavřelo smlouvu se společností Metrostav DIZ na první etapu. Jejím předmětem byly zejména demolice části nynějších objektů, kompletní příprava inženýrských sítí a vybudování sportovišť, jako jsou in-line okruhy, víceúčelové pískové hřiště, pumptrack nebo fotbalová hřiště. Brno převzalo od ministerstva obrany nevyužitý areál v Pisárkách v roce 2019. Tehdy se počítalo se vznikem sportoviště do konce loňského roku.

Kvůli zásahu do cenné lokality se musí projekt upravit

Účinnost smlouvy byla vázána na vydání pravomocného stavebního povolení a jeho předání zhotoviteli. „Následovalo však odvolání upozorňující na velký zásah projektu do biologicky významné lokality okolo Anthroposu. Provedené biologické posouzení námitky potvrdilo. Ze situace vyplynulo, že se rozsah i umístění sportovišť musí proti původnímu záměru upravit. Stavbu v původní podobě nyní nelze naplnit, a tak radní ve středu schválili ukončení smlouvy,“ sdělil Mima.

Dokončení stavby se plánuje za čtyři roky

Brno nyní připravuje zadávací dokumentaci na výběr dodavatele stavby metodou design & build. „Vybraný dodavatel zajistí úpravu současné dokumentace, a to podle nové studie, která upravuje rozsah sportoviště s ohledem na provedený biologický průzkum lokality, i související inženýrskou činnost. Po výběru zhotovitele se začne pracovat na úpravě projektové dokumentace. Zahájení samotné stavby nelze momentálně odhadnout, její dokončení se však plánuje nejpozději do konce roku 2028,“ doplnil.