Mnohaleté úsilí o zajištění služby praktického lékaře v Čebíně se tak podle starosty Tomáše Kříže (KDU-ČSL) podařilo. Jako bonus mají lidé z obce k dispozici také stomatologa a lékárnu.

Stavba Centra zdravotních služeb trvala necelý rok a byla dokončena loni v listopadu. „Koncem roku byl objekt zkolaudovaný. V jarních měsících se postupně zařizovaly jednotlivé provozy a od dubna je zdravotní středisko zcela v provozu,“ upřesnil zpravodajskému portálu BRŇAN čebínský starosta.

Podle něj bylo dlouholetou snahou vedení obce, která čítá asi 1900 obyvatel, dostat do vesnice lékaře, aby lidé nemuseli za základní zdravotní péčí dojíždět.

„Na jaře roku 2019 projevil zájem o zřízení ordinace lékař Karol Franc. Byla to takříkajíc historická příležitost, a tak jsme se jí chopili. Protože v obci nebyly žádné prostory, kde by mohla být ordinace praktického lékaře umístěna, rozhodli jsme se postavit novou. Oslovili jsme také zubní lékařku, paní doktorku Antonínovou a majitelku několika lékáren v okolí, paní Kvasnicovou a z jedné ordinace byl rázem projekt malého zdravotního centra.“ uvedl Tomáš Kříž.

Během léta vznikly první návrhy stavby a do konce roku byla prakticky hotova architektonická studie. Po devíti měsících získala obec stavební povolení a pustila se do výstavby díla.

Kompletní projekční činnost nám zajišťovala architektonická kancelář knesl kynčl architekti a spolupráce s nimi byla skvělá. Zhotovitelem byla brněnská firma PSK Group, spol. s.r.o. Stavební práce probíhaly prakticky podle harmonogramu.

„Podařila se i kompletní rekonstrukce parkoviště u objektu, kdy stávající asfaltový povrch vyměnili stavbaři za nový zatravňovací a drenážní dlažky, což umožní zasakování dešťové vody a je tak šetrnější k životnímu prostředí. Stavba byla realizována z vlastních zdrojů obce a pomocí bankovního úvěru. Celková cena činila necelých 29 milionů,“ upřesnil starosta.

Letos v březnu tak Karol Franc zahájil provoz ordinace praktického lékaře, o dva týdny později se obyvatelům Čebína otevřela lékárna a trojici služeb uzavřela v dubnu stomatologická ordinace Romany Antonínové.