Největší technická univerzita v České republice a nejstarší vysoká škola v Brně tak vstupuje nejen do nového akademického roku, ale také do druhé poloviny letošních oslav.
 

„Celou noc až do ranních hodin bude Špilberk nasvícen červenou barvou, barvou Vysokého učení technického v Brně. Navíc jsme rádi, že osvětlení pevnosti zajistí VISUALOVE, což jsou dva absolventi naší školy,“ uvedl rektor brněnské techniky Petr Štěpánek. Červenou dominantou Brna se zároveň VUT dostává do druhé poloviny letošních výročních oslav, symbolicky tím startuje i nový akademický rok. V tento den rovněž vychází mimořádné číslo univerzitního časopisu Události na VUT.
 

„V září a říjnu nás čekají hudební festivaly Hudba z FEKTu a FASTfest. V listopadu si pak zájemci mohou zaběhat na Strojařských schodech v nejvyšší univerzitní budově v republice, která byla dlouho i nejvyšší stavbou Brna,“ popsal připravované akce Pavel Maxera, předseda Studentské komory Akademického senátu VUT, která akci na Špilberku organizuje. „Oslavy školy pak 6. prosince zakončí Ples VUT na brněnském výstavišti, který se loni stal největším plesem v Česku,“ doplnila Anna Kruljacová, hlavní organizátorka plesu.

Vizualizace červeně nasvícené pevnosti Špilberk | Autor: VISUALOVE (Foto: Petr Horálek, Hvězdárna a planetárium Brno)

Kromě zmíněných událostí je v plánu také slavnostní listopadové Akademické shromáždění VUT, na kterém budou 14. listopadu předány medaile a ocenění studentům a zaměstnancům brněnské techniky a rovněž připomenuto 30. výročí sametové revoluce. V tentýž den v dopoledních hodinách získají čestný titul doctor honoris causa dvě významné zahraniční vědecké osobnosti: Rakušanka Ulrike Diebold a Američan Ralph Ford.
VUT vzniklo 19. září 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně. VUT tak navázalo na tradici Technického učiliště v Brně, které zřídil Zemský sněm Markrabství moravského už v roce 1849. Na začátku přitom stáli jen čtyři nadšení profesoři, dnes má brněnská technika osm fakult, tři vysokoškolské ústavy a sedm výzkumných center. Zároveň zde studuje téměř 19 tisíc studentů, což je největší počet z českých technických vysokých škol. VUT je nyní mezinárodně uznávaná vědecko-výzkumná a vzdělávací instituce, která se v posledních deseti letech pohybuje na předních místech hodnocení světových škol.