Investorem je Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, který nedávno podepsal smlouvu se stavební firmou na stavbu první etapy cyklostezek na Pozořicku.

„V této etapě budou vybudovány celkem čtyři úseky cyklostezek: z brněnské Líšně do Podolí, z Podolí do Velatic a dva úseky, které propojí Velatice a Tvarožnou. Celková délka nových tras bude tři kilometry,“ upřesnil v tiskové zprávě manažer dobrovolného svazku obcí Rudolf Staněk.

Po vytyčení sítí a vytyčení trasy cyklostezky začnou zemní práce, pak bude následovat pokládka podkladových vrstev, pokládka asfaltových vrstev, terénní úpravy a na závěr dokončovací práce. „Stavba byla zahájena na přelomu června a července úsekem z Líšně do Podolí, přičemž dílo by mělo být kompletně dokončeno koncem dubna příštího roku,“ doplnil Staněk.

Povrch cyklostezek bude asfaltový s výjimkou jednoho z úseků Velatice – Tvarožná, kde bude zhutněný přírodní povrch.

Stavba navazuje na dvě předcházející etapy na Šlapanicku, kde bylo vybudováno šest úseků bezpečných cyklostezek, které umožnily oddělení motorové a nemotorové dopravy. Jejich uživateli jsou nejen cyklisté, ale také běžci, sportovci na kolečkových bruslích a lyžích, chodci, maminky s kočárky a další.

Na výstavbu poslalo dotaci z programu IROP Ministerstvo pro místní rozvoj a podílejí se na ní také členské obce svazku, přes jejichž katastrální území jednotlivé úseky procházejí.