Ženy v tuzemsku odkládají mateřství na pozdější dobu, a to přináší komplikace. S vyšším věkem rodiček se totiž délka jejich hospitalizace při porodu postupně prodlužuje. Nejvyšší šance na dlouhou dobu hospitalizace se týká žen starších 40 let, u kterých je po porodu dvakrát vyšší než u žen ve věku 30 až 34 let, uvedla vědkyně Národního institutu SYRI v Brně a Univerzity Karlovy Anna Šťastná. Vědci se v podrobné studii zabývali vztahem mezi věkem rodičky a délkou její hospitalizace. Jedním z důvodů je fakt, že Česko patří k zemím s nejdelší dobou poporodní hospitalizace.

Odklad plodnosti doprovází řada faktorů

„Odklad plodnosti do vyššího věku, a tedy výrazná změna ve věkové struktuře českých rodiček, je doprovázený řadou dalších faktorů souvisejících s věkem, jako je například výrazný nárůst počtu i podílu porodů císařským řezem, využívání technologií asistované reprodukce a zvýšení podílu vícečetných porodů,“ upozornila Anna Šťastná.

Výzkumníci použili data VZP

Pro analýzu vědci využili anonymizovaná data VZP o všech rodičkách, které v roce 2014 porodily v lůžkových zdravotnických zařízeních. Výsledný analytický soubor obsahuje údaje o 50,4 tisících žen, což představuje 47,1 procent všech žen, které v roce 2014 porodily v České republice. „Otázka, zda samotný věk rodiček může souviset s rizikem dlouhé hospitalizace, je zajímavá také z toho hlediska, že Česká republika dlouhodobě patří mezi země s nejdelší dobou poporodní hospitalizace v rámci OECD zemí,“ uvedla výzkumnice.

Kromě starších žen se riziko dlouhé doby hospitalizace týká i těch nejmladších

Zatímco u matek mladších 19 let je šance na dlouhou dobu hospitalizace 1,6krát vyšší než u matek ve věku 30–34 let, u žen ve věku 20–24 let se tato šance snižuje na 1,3násobek, a u žen ve věku 25–29 let na 1,15násobek ve srovnání s věkovou skupinou 30–34 let. „U žen starších 35 let se šance na dlouhou dobu hospitalizace zvyšuje na 1,23násobek. Nejvyšší šance na dlouhou dobu hospitalizace se týká žen starších 40 let, u kterých je po porodu dvakrát vyšší než u žen ve věku 30–34 let,“ řekla Šťastná.

Nejčastěji byly ženy v porodnici 5 a 6 dnů

Výsledky ukazují, že nejčastější doba hospitalizace spojená s porodem byla v roce 2014 pět započatých dní v případě vaginálních porodů (42 procent) a 6 dnů u porodu císařským řezem (31 procent případů). Průměrná doba hospitalizace z důvodu porodu byla u vaginálních porodů 5,5 dne a 7,5 dne v případě porodu císařským řezem. Tři čtvrtiny žen byly v souvislosti s vaginálním porodem hospitalizovány maximálně 6 dní a u porodu císařským řezem maximálně 8 dní.

Riziko delšího pobytu v porodnici roste po 35. roce věku rodičky

„Dlouhá doba hospitalizace pak v naší analýze zahrnovala hospitalizaci v souvislosti s porodem v délce 7 a více dní v případě vaginálního porodu a 9 a více dní v případě porodu císařským řezem. Riziko dlouhé hospitalizace u nejmladších rodiček je vyšší u obou typů porodů, výraznější však v případě císařského řezu. Naopak po 35. roce věku je patrný nárůst rizika dlouhé doby hospitalizace v případě vaginálních porodů, které se dále výrazně zvyšuje po 40. roce věku,“ dodala Šťastná.