Mezi největší investiční akce bude patřit úprava zastávky Tábor směrem na Komín. Bezbariérové úpravy byly také dokončeny na zastávce Hrnčířská. Hladík připomenul, že ve městě funguje už čtvrtým rokem Poradní sbor pro bezbariérové Brno a každoročně putuje na odstraňování překážek bránících v pohybu handicapovaným nebo rodičům s kočárky deset milionů korun.

„V letošním roce patří mezi největší investiční akce úprava zastávky Tábor ve směru na Komín, doplnění vodících linií na nádraží v Králově Poli, nebo úprava míst pro přecházení v ulicích Kuršovy, Teyschlova nebo nové přechody pro chodce v ulici Majdalenky. O prázdninách jsme také dokončili rozsáhlé úpravy na zastávce Hrnčířská,“ uvedl Hladík.

Zastávka městské hromadné dopravy Hrnčířská prošla velkou proměnou. Nyní je bezbariérová a také doplněná o prvky pro nevidomé a slabozraké.

„Aby zastávka mohla být bezbariérová, byly v rámci rekonstrukce upraveny i části ploch přiléhající bezprostředně k nástupištím zastávek. Došlo k předláždění ploch v celém profilu nástupišť včetně osazení nových obrubníků. Na nástupních ostrůvcích i přilehlých chodnících byly doplněny prvky pro nevidomé a slabozraké,“ doplnil Hladík.

Úprava zastávky Hrnčířská vyšla celkem 3,5 milionů korun. Poradní sbor pro bezbariérové Brno dostává také podněty, které přijdou od občanů na adresu bariery@brno.cz.