V období pandemie se podařilo zkompletovat další části hry, ta tak nově nabízí putování za Jožou Uprkou nebo Gustavem Klimtem. Průvodcem je umělec Hanuš Schwaiger, jemuž propůjčil svůj hlas herec
Jan Kolařík. Autorem ilustrací je Alexey Klyuykov, držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého. 

Ve středu 24. 6. spouští Moravská galerie kompletní hru Dobrodružství sběratele umění, její součástí nyní bude pět nových scén. Hlavní postavou hry je Hanuš Schwaiger, výtečný kreslíř, bohém, student Hanse Makarta i dobrý přítel Tomáše Garrigue Masaryka. Příběh začíná v roce 1875 na vídeňském nádraží, v další scéně nám dá hra nahlédnout do luxusního ateliéru profesora Hanse Makarta. Hráči se podívají také do Brna na konci 19. století, kdy zde Schwaiger učil na technice, vypravíme se i na Slovácko za Jožou Uprkou a v samotném závěru se vrátíme opět do Vídně za největší osobností vídeňské secese Gustavem Klimtem.

V jednotlivých scénách hráči pomocí míčků hledají ukrytá díla, s jejichž originály se mohou seznámit přímo v expozici. Hra vychází z jednotlivých témat expozice – jsou jimi biedermeier, historismus, folklorismus, secese a výběr nejlepších děl z gotiky a baroka ve správě Moravské galerie. Nalezená díla se stávají součástí sbírky hráče, který si z nich v závěru může poskládat vlastní galerii. Působivost hry tkví mimo jiné v originálních ilustracích, jejichž autorem je Alexey Klyuykov, který společně s Vasilem Artamonovem získal v roce 2010 Cenu Jindřicha Chalupeckého. Kresby pak rozpohybovala kreativní skupina INITY, v jejím čele stojí vizuální tvůrce Dan Gregor. Moravská galerie klade velký důraz na edukační význam expozice, umění, které vznikalo před dvěma staletími, se snaží návštěvníkům  zprostředkovávat co nejsrozumitelněji. „Hanuš Schwaiger sice nepatří u širší veřejnosti k tak známým jménům jako třeba Gustav Klimt nebo Egon Schiele, ale jeho životní osudy se nějakým způsobem dotýkají většiny témat probíraných v expozici. Navíc věřím, že kdo se začne hlouběji zajímat o jeho divoký a pestrý život a pozná jeho originální tvorbu, tak si jej snadno zamiluje. Právě proto si myslíme, že bude dětem skvělým průvodcem,“ říká Silvie Šeborová, autorka konceptu a scénáře hry. Cílem galerie je zpřístupnit expozici široké veřejnosti, proto je vstupné pouze dobrovolné.

V týdnu od 24. 6. do 28. 6. jsou do interaktivního ateliéru zvány především děti, které si mohou zahrát na sběratele a odnést si malý dárek za vysvědčení.