První dětský hospic v Česku Dům pro Julii brzo vyroste v areálu Kociánky. Zatímco ve světě vyrůstají dětské hospice jako houby po dešti, Česká republika stále zůstává pozadu. V nejbližší době by se to mělo změnit. Radní už vybrali zhotovitele a schválili smlouvu mezi městem a společností UNISTAV CONSTRUCTION.

„Stavbu budovy má pod správou město, ale samotný hospic už bude provozovat přímo organizace Dům pro Julii. Jsem velmi ráda, že se Brno připojilo do tak důležitého a v českém kontextu unikátního projektu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).

Dům pro Julii vznikne v areálu Kociánky nedaleko domova pro seniory, bude poskytovat nejen lůžkovou odlehčovací pobytovou službu, bude také pokračovat v terénní službě a vzniknout by měl i denní stacionář. „Dětská paliativní péče je v České republice stále na začátku, proto vznik Domu pro Julii v Brně představuje opravdu zásadní milník. Stavět se začne již v letních měsících a hotovo by mělo být do 15 měsíců,“ popsal primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL).

Celá stavba vyjde asi na 160 milionů korun bez DPH, částečně bude hrazena pomocí dotace ITI v hodnotě 92 milionů a ostatní půjde z městské kasy.

Třípodlažní budova s vnitřním nádvořím bude zakomponována do okolní zahrady, návrh vyprojektoval architektonický ateliér Čtyřstěn. Součástí projektu jsou přípojky na inženýrské sítě, parkoviště, přístupová komunikace, chodníky a venkovní a sadové úpravy.

Hospic bude disponovat 10 samostatnými pokoji pro klienty, z nichž osm bude sloužit jako odlehčovací. Zázemí bude připraveno i pro rodiče a sourozence dětí. Zařízení bude dále nabízet širokou škálu terapeutických služeb včetně psychologické, sociální a duchovní pomoci. 

Samotný provoz hospice bude hrazen částečně ze zdravotního pojištění, státního rozpočtu, rozpočtu JMK a zdrojů města. Další část pokryjí příspěvky od dárců a mecenášů, bez nichž by vznik a provoz takového zařízení nebyl možný. Odhadované provozní náklady za jeden rok jsou 12 milionů korun.

Součástí bude i denní stacionář a nezisková organizace bude pokračovat i v terénní odlehčovací službě, kterou provozuje od roku 2019,“ uzavřel Hladík.