Díky ústupu kůrovce a zmenšujícím se plochám kalamitních holin už letos lesníci Mendelovy univerzity v Brně vysázejí jen 250.000 mladých stromků. Je to o polovinu méně než loni a o tři čtvrtiny méně než předloni, kdy kůrovcová kalamita v lesích na sever od Brna víceméně končila, napsal v tiskové zprávě mluvčí Mendelovy univerzity Filip Vrána. Nyní tak mají zaměstnanci Školního lesního podniku Křtiny (ŠLP) více prostoru na výchovné zásahy v lese a možnost k návratu k přírodě bližším metodám obnovy.

Mendelova univerzita spravuje přes 10.000 hektarů lesů, které v severojižním směru zasahují od Jedovnic až do severních částí Brna a v západovýchodním směru od Vranova po Bukovinu. Díky pestřejšímu složení lesa nezasáhl kůrovec školní porosty tolik jako ty, v nichž převažoval smrk. Letos mají lesníci připraveno 20 druhů stromů, z nichž nejčastější jsou buky a duby. "Z jehličnanů vysazujeme perspektivní dougalsku a modřín," uvedl vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky ŠLP Křtiny Lumír Dobrovolný. Čím dál více než sazenice k zakrytí kalamitních holin se podnik vrací k přirozené obnově ze semen pod zastíněním dospělých stromů.

Další vývoj kůrovcové kalamity, holin, obnovy a celkově zdravotního stavu lesů bude záviset na dalším vývoji počasí. Předloni a loni bylo poměrně příznivé. Byl dostatek vláhy a nepanovala extrémní vedra. "Zůstáváme však obezřetní, neboť už nyní pozorujeme nedostatek jarní vláhy, která je ovšem pro růstový start lesů v započaté sezoně zásadní," uvedl Dobrovolný.

Univerzitní lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Aktuálně převažují listnaté dřeviny se zastoupením kolem 65 procent a jejich podíl v posledních letech roste. Univerzitní lesy mají i několik pokusných ploch. Příkladem z poslední doby je v lokalitě Brno-Lesná převod chřadnoucích stejnorodých porostů na odolnější pestré lesy. Lesníci vrací do těchto míst druh porostu, který tu byl v minulosti typický. Jde o plochy tzv. nízkého, resp. středního lesa, kde nové stromy většinově nerostou ze semen, ale obražením pařezu pokáceného stromu.