Do kampaně Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na podporu dárcovství krve se zapojilo 275 dárců krve, skoro třetina jich šla darovat krev poprvé. Podařilo se získat 124 litrů krve. V tiskové zprávě o tom informoval manažer pro komunikaci a vnější vztahy fakulty Václav Tesař. Univerzita i fakulta si připomínají 105. výročí svého založení.

Lékařská fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity. Součástí oslav výročí je série akcí organizovaných centrálně i jednotlivými fakultami. Lékařská fakulta při té příležitosti na konci ledna vyhlásila kampaň Darujeme o105, cílem bylo posílit povědomí o důležitosti dárcovství krve. Na akci se podílely také obě fakultní nemocnice, v nichž se mohli dárci ke kampani přihlásit.

„V rámci symboliky stopátého výročí jsme si dali za cíl oslovit 105 dárců,“ uvedla vedoucí Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy fakulty Marie Krulová. Každý, kdo se ke kampani při darování přihlásil, obdržel od fakulty drobný dárek. Bylo jich nakonec 275. Při přepočtu a uvážení 450 mililitrů dávky na jeden odběr se tak fakultě podařilo získat téměř 124 litrů krve.

„Skoro každý třetí přišel darovat poprvé, což nás nesmírně těší, protože velká část prvodárců zpravidla nezůstane u jediného odběru a vrací se darovat opakovaně,“ doplnila Krulová.

V České republice podle odhadů chybí přibližně 100.000 dobrovolných dárců krve

Jejich potřeba je však celosvětová, na což se každoročně snaží upozornit také Světový den dárců krve, který připadá na 14. června. Letos se uskuteční podvacáté, přičemž Fakultní nemocnice Brno na tento den připravila první ročník festivalu Daruj krev, Brno!, který se uskuteční v prostorách před Janáčkovým divadlem. Na osvětové akci s kulturním programem se budou prezentovat nejen transfuzní oddělení, ale i některé kliniky nemocnice.