Už 110 let obohacuje kulturu moravské metropole Dům umění města Brna. Hlavním cílem této příspěvkové organizace je primárně zprostředkování kontaktu mezi umělci a veřejností. Budova byla postavena v roce 1910, veřejnosti se otevřela o rok později.

Jana Vránová, kurátorka Domu umění města Brna prozradila: „Byl to spolek rakouských, německých, českomoravských umělců. Ty první výstavy se soustředily často na skupinové, kolektivní výstavy a na tematické soubory. Vystavovali zde členové jednotlivých uměleckých spolků, ten program byl velmi pestrý.“ 

Dům umění nabízel i výstavy vázané na různé umělecké sbírky. V období protektorátu byla činnost spolku násilně přerušena a po druhé světové války převzalo budovu město Brno. Tak vznikl Dům umění města Brna.

„Poválečnou přestavbu Domu umění navrhl brněnský architekt Fuks, který ji pojal v duchu funkcionalismu. Všechny zdobné prvky byly odstraněny, budova dostala novou podobu čistých pravoúhlých tvarů, byla prosvětlena, byla změněna celková koncepce architektury budovy,“ řekla Jana Vránová.

S příchodem nového ředitele Adolfa Kroupy v roce 1954 nastala nová éra, kdy se Dům umění stal významným českým kulturním centrem. Také pro to, že se zaměřoval nejen na výtvarné umění, ale také hudbu či literaturu. Poslední velká změna přišla v roce 2009 v podobě rozsáhlé rekonstrukce. Dnes je součástí této instituce nejen budova na Malinovského náměstí, ale ještě další výstavní dům a tři galerijní prostory. Ke stým desátým narozeninám vznikly dvě speciální výstavy. Jedna z nich je umístěna v hlavní budově Domu umění a nese název Tady a teď!

„Odráží to záměr uspořádání výstavy, která by se zaměřila na aktuální tvorbu autorů, kteří žijí a nějakým způsobem pracují a dlouhodobě se pohybují v Brně. Při tom ročním průzkumu jsem s kolegyní, kurátorkou Janou Písaříkovou, navštívila zhruba 57 autorů, umělců a uměleckých skupin, které jsme oslovili k nějaké spolupráci a zajímalo nás, na čem právě teď autoři pracují, čemu se věnují, jaká je jejich motivace a co právě vzniká v jejich ateliérech,“ uvedla kurátorka výstavy Marika Svobodová.

Prostorová koncepce výstavy využívá veškeré hmotné vybavení dílny Domu umění, včetně nábytku, nářadí, panelů, rámů, skel a dalších k vytvoření instalačního rámce výstavy. Kurátorky výstavy tak připomínají současnou tendenci umělců snižovat náklady na ekologickou zátěž životního prostředí. V dobách, kdy návštěvě výstavy brání opatření ve spojení s onemocněním Covid 19, mohou Brňané tuto výstavu ochutnat alespoň při pohledu na exponát umístěný přímo na fasádě Domu umění.

„Je to instalace umělecké dvojice Hynka Skotáka a Terezy Holé, která se jmenuje Oil On House. Je to taková prezentace nebo ukázka práce s recyklovaným materiálem. Je to dílo, které je vytvořeno z ústřižků plastových lahví, které autoři sbírali z tříděného odpadu a vytvořili z nich takovou velkou ropnou skvrnu, kterou umístili na fasádu budovy,“ doplnila Svobodová.