Velká voda se tehdy na jih Moravy přivalila poté, co vydatné srážky zasáhly sousední Rakousko v pramenné oblasti Dyje a Českomoravskou vrchovinu. Průtrže mračen a vytrvalý déšť způsobily dvě povodňové vlny. Ta první zasáhla od 7. do 11. srpna 2002 zejména Dyji, Moravskou Dyji a Želetavku. Na těchto vodních tocích museli jihomoravští vodohospodáři vyhlásit třetí stupeň povodňové aktivity, protože průtoky odpovídaly pětileté povodni.

Při druhé srážkové epizodě mezi 12. až 20. srpnem nastal velmi rychlý vzestup hladin v důsledku předchozí nasycenosti. „V porovnání s první vlnou byly kulminační stavy během druhé vlny značně vyšší, na řece Dyji a jejích přítocích v horní části povodí přesahovaly hodnoty stoletých vod,“ upřesnil zpravodajskému portálu BRŇAN mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

„Povodeň kulminovala na přítoku do Vranova při průtoku 425 metrů krychlových za sekundu. Přičemž pouze dvě povodně z minulého století dosáhly při kulminaci většího průtoku. Byly to povodně v roce 1900 (481 m3/s) a 1909 (466 m3/s). Právě tyto povodně se staly důvodem pro výstavbu vodního díla Vranov coby klíčového protipovodňového opatření na Dyji,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vodohospodáři později odhadli, že do záplavového území podél Dyje, mezi vodními díly ve Znojmě a Novými Mlýny natékalo až 18 milionů metrů krychlových vody, což pro představu odpovídá celkovému objemu Brněnské přehrady.

Kvůli velké vodě museli podle Garguláka dočasně opustit své domovy obyvatelé Znojma a dalších sedmi obcí u Dyje. V přesných číslech to bylo 5 578 lidí na Znojemsku a přes dva tisíce obyvatel na Břeclavsku. Povodně tehdy napáchaly škody kolem 423 milionů korun.

„Významnou úlohu při těchto povodních sehrála Vranovská přehrada, která zachytila přes 33 milionů kubíků vody a výrazným způsobem tak získala čas pro přípravu opatření a evakuaci ve Znojmě. Rozlivy byly podél celého toku Dyje,“ shrnul tehdejší situaci Václav Gargulák.

Ničivé povodně si před dvaceti lety naštěstí nevyžádaly na jihu Moravy žádnou oběť. V dalších zasažených regionech však tehdy při záplavách zemřelo 17 lidí a dvousetletá voda způsobila škody za víc než 73 miliard korun.