Exkluzivně pro Brňana: Předvolební rozhovory

ČSSD vede v krajských volbách současný náměstek hejtmana Marek Šlapal.

  • Foto

    archiv M.Šlapal

„Největším problémem Jihomoravského kraje je nespravedlivé financování krajů ze státního rozpočtu, kde Jihomoravský kraj trpí nejvíce ze všech krajů a přicházíme tak o stovky milionů korun,“ upozorňuje lídr ČSSD na jižní Moravě v krajských volbách Marek Šlapal, který je nyní náměstkem hejtmana a má na starosti sociální služby.

Proč jste se rozhodl kandidovat na hejtmana Jihomoravského kraje?

Tohle rozhodnutí mělo svůj vývoj. Začínal jsem jako zastupitel a později místostarosta a starosta v Žabovřeskách. Následně jsem dostal nabídku kandidovat za Brno do kraje a zde jsem už po dvě volební období odpovědný za sociální věci a rodinnou politiku. Když se sestavovala kandidátka pro říjnové krajské volby, oslovili mě členové brněnské sociální demokracie, abych se postavil do čela krajské kandidátky. Podpořily mě i ostatní okresní organizace, výzvu jsem přijal. Ostatně na kraji jsme za poslední roky odvedli s kolegy z ČSSD velký kus práce. Fungující sociální systém patří k nejlepším v ČR, stejně tak kvalitní a moderní veřejná doprava. A to jsou oblasti, za které ČSSD nese odpovědnost.

Jak vidíte své šance na zvolení?

Jdeme do voleb s heslem „v krizi vás ochráníme“. Na začátku roku se nám včasnými opatřeními podařilo ochránit zejména seniory v krajských zařízeních. Osvědčili jsme se a prokázali kompetenci a odpovědnost. A to nejen ve vládě, ale i v kraji. Jsem přesvědčen, že to občané ve volbách ocení. A budou volit nikoli podle populistických hesel, ale reálných činů a výsledků. I proto věřím, že uspějeme.

Pokud budete zvolen hejtmanem, potažmo zastupitelem Jihomoravského kraje, jaké budete mít priority?

Největším problémem Jihomoravského kraje, který se obzvlášť v posledních měsících spojených s koronavirovou pandemií stále zvětšuje, je nespravedlivé financování krajů ze státního rozpočtu, kde Jihomoravský kraj trpí nejvíce ze všech krajů a přicházíme tak o stovky milionů korun. Mezi první kroky, které bude nezbytné udělat, jednoznačně patří vytvoření legislativního návrhu, který by těmto nerovnostem zamezil. A budeme pokračovat v současných projektech. Výstavba nových domovů pro seniory, investice v oblasti dopravy, dostupné bydlení. Máme celou řadu probíhajících a již připravených projektů. Ty dokončíme a zajistíme další rozvoj kraje, zejména v oblasti veřejných služeb, tedy zdravotnictví, sociální oblast a doprava.

Jste náměstek hejtmana, v čem konkrétně byste v příštím volebním období rád navázal na současnou práci na kraji?

Částečně jsem odpověděl již v předchozí otázce. Určitě je na co navazovat zejména v sociální oblasti a dopravě. Pokračovat musíme v rozšiřování sítě sociálních služeb, výstavbách domovů pro seniory, dále rozvíjet a modernizovat veřejnou dopravu.

Jak významné je pro Vás téma boje se suchem? Myslíte si, že byste z pozice hejtmana dokázal více pomoci zemědělcům v našem kraji? Nebo naopak, potřebují vůbec naši zemědělci podporu ze strany hejtmanství?

Sucho je pro jižní Moravu velký problém, a to nejen pro menší obce, ale i pro Brno. Řešením tohoto problému je několik systematických kroků. Pod Černovicemi je prozatím nevyužitá laguna s pitnou vodou, což by mohl být nový cenný zdroj. V Boskovicích je přehrada, která byla projektovaná jako vodárenská nádrž a není využívaná. Ta by se dala napojit na vodovodní síť. Je třeba zajistit modernizaci vodovodních přivaděčů a dalších vodovodních sítí. Dalším opatřením je navýšení kapacity vodní nádrže Nové Mlýny. Máme hotový projekt, teď řešíme konečné schválení s MŽP. Mohli bychom tak navýšit zásobu o devět milionů kubíků vody, která se dá použít pro zemědělské účely. A v současnosti budujeme i retenční nádrže. Pokud se nám podaří tímto způsobem vodu udržet v krajině, neměl by být problém s nedostatkem v žádné jihomoravské obci. A samozřejmě nikdy nesmí mít těžařský průmysl přednost před vodou. Bohužel se tak děje na Hodonínsku, kde hrozí, že se začne těžit štěrkopísek v místech, kde je zdroj pitné vody pro více než sto tisíc obyvatel. Už proti tomu bojujeme několik let a nepolevíme, dokud této těžbě nezamezíme. Aktuálně jsme za kraj podali správní žalobu, která by tomu měla konečně učinit přítrž. Výše zmíněné blízce souvisí se zemědělstvím, protože právě nedostatek vody v tomto odvětví je na jižní Moravě palčivým problémem. Těmito opatřeními jihomoravským zemědělcům pomůžeme, konkrétně a cíleně.

Jak by se měl kraj podle Vás vypořádat s ekonomickými dopady koronavirové krize, když se krajům obecně zřejmě nebude dostávat peněz na případné investice a vytvoření nových pracovních míst?

Jak jsem již uváděl, nutností je zajistit spravedlivé financování krajů. V tomto musí být aktivní zejména vláda. Ovšem i my budeme vyvíjet iniciativu prostřednictvím vlastního legislativního návrhu. Investice rozhodně zastavit nechceme. Opět bude muset pomoci stát a výpadky příjmů krajům kompenzovat. Jihomoravský kraj patří k nejlépe hospodařícím krajům. Máme nízkou zadluženost. Bude-li to nutné, můžeme některé významné investiční akce financovat i prostřednictvím úvěru.

Měl by Jihomoravský kraj investovat ještě víc peněz do zdravotnictví, tedy zejména do krajských nemocnic a do vzdělávání mladých lékařů, aby je udržel v kraji?

Jednoznačně. Jednou z priorit v našem programu je rozšíření zdravotnických oborů a nastavení podmínek tak, aby nám lidé ze zdravotnictví neodcházeli jinam. Zachování dostupnosti a kvality zdravotní péče je klíčové. Investicemi podpoříme modernizaci krajských nemocnic či nemocnic v regionech, Boskovice, Blansko… A opět konkrétně, chceme vybudovat moderní rehabilitační centrum v Pasohlávkách. Zařízení tohoto typu v kraji chybí. Podpoříme také rozšíření Masarykova onkologického ústavu. Koronavirus je bezpochyby vážným problémem. Nesmíme však zapomínat na prevenci boje s rakovinou.

Dalším důležitým tématem je doprava. Budete usilovat o zvýšení investic do budování nových a rekonstrukcí stávajících krajských komunikací?

Odpověď je jednoduchá. Samozřejmě. Navíc to sociální demokracie po celou dobu, co má na jižní Moravě dopravu v gesci, dělá. Stát totiž v minulosti odkázal krajům silnice s obrovským vnitřním dluhem – rozbité a s nevypořádanými pozemky. Za poslední léta se nám daří tento dluh výrazně snižovat díky pečlivé projektové přípravě a stavební aktivitě, stále však sahá do miliard korun. Možná je to trochu symbolické, že to byla právě vláda Bohuslava Sobotky, která odstartovala tradici, kdy stát přispívá krajům na opravy silnic II. a III. tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zejména v poslední době však čekáme stále déle na informaci, zda z tohoto fondu ten který rok peníze skutečně dostaneme a kolik jich bude. Letos k nám dorazila tato zpráva až v polovině prázdnin, a to už je trochu pozdě na efektivní plánování stavebních prací. S tímto nástrojem je proto potřeba dále pracovat. A naše řešení je poměrně elegantní a jednoduché – legislativně zakotvit podíl krajů na výnosech silniční daně a daně z pohonných hmot. Ty přece řidiči projíždějí i na našich silnicích! Za tento krok pravidelně lobbujeme, ať už samostatně, nebo prostřednictvím Asociace krajů ČR. A rozhodně s tím nehodláme přestávat.

Měl by se kraj podle Vás ještě víc zasadit o prosazení dostavby D52 od Pohořelic až na hranice s Rakouskem za Mikulovem?

Důležité je se zamyslet nad tím, co vlastně kraj může dělat. Ještě v době, kdy v čele krajské koalice stála sociální demokracie, se nám povedlo zakotvit tuto strategickou stavbu do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Tím ty faktické úkony, které může kraj podniknout, končí. Neznamená to však, že bychom nemohli jednat, přesvědčovat a tlačit, co se dá. Pro to je potřeba mít ve vedení kraje aktivní, viditelné a průbojné politiky, kteří se nebojí na rovinu říct, co náš region nejvíce potřebuje. A jít za tím. Proto i zde říkám ano. Měli bychom tlačit stát k urychlení přípravy významných liniových staveb, aby netrvala dekády. Netýká se to jen D52, ale třeba i D43.

Zmiňovaná výstavba dálnice k hranicím je už letitým politickým evergreenem, budete to Vy, kdo nebude jen slibovat a komunikaci zrealizuje?

Pokud vám někdo slíbí, že jako krajský politik zrealizuje výstavbu D52 k hranicím s Rakouskem, tak lže nebo se nevyzná v tom, co je a není možné. Dálnice totiž nestaví kraj, ale stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR. My můžeme pouze přesvědčovat. A tady vám mohu na rovinu říct, že priority jižní Moravy budu vždy hlasitě a tvrdě obhajovat a prosazovat. A sem dostavba dálnice D52 určitě patří.

Je pro Vás důležitý další rozvoj sociálních služeb v Jihomoravském kraji, potažmo výstavba dalších nových domovů pro seniory?

Vzhledem k tomu, že mám sociální oblast na starost, tak je logické, že další rozvoj je pro mě důležitý. Každoročně navyšujeme finanční prostředky do této oblasti, modernizujeme, rozšiřujeme a budujeme nové domovy pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany, a to včetně projektů sociálního a chráněného bydlení. Navyšujeme počty úvazků v sociálních službách, velký důraz klademe na rozšíření poskytování terénních služeb. Řídíme se jednoduchým pravidlem: Podpořit péči v přirozeném domácím prostředí. A pokud to není možné, zabezpečit důstojný život v moderních a kvalitních sociálních zařízeních. Postavíme nové moderní domovy sociální péče v Hustopečích, Bučovicích, Miroslavi a Ivančicích.

Dokážete voličům přesně říct, co byste z pozice hejtmana okamžitě změnil a naopak, co byste ponechal a považujete to za velké plus?

Jak už jsem říkal, okamžitě bych změnil způsob financování krajů ze strany států, kde kvůli nespravedlivému nastavení přicházíme o stovky milionů korun ročně. Co bych ponechal, nebo spíše bych v tom rád pokračoval, je další rozšíření sociálních služeb v kraji a její modernizace. Stejně tak považuji za velké plus náš Integrovaný dopravní systém. Jižní Morava se stala prvním krajem v ČR s celkovým elektronickým odbavením cestujících v rámci regionální dopravy i městských doprav, kdy lidé platí za jízdné pohodlně bezkontaktní kartou.

Jaký je váš postoj k udržení závodů mistrovství světa silničních motocyklů na automotodromu v Brně? Měl by kraj spolu s městem Brnem a státem dál investovat státní, krajské a městské peníze do Grand Prix ČR i v dalších pěti letech?

Velkou cenu bych rušit nechtěl, je přínosná ekonomicky, ovšem zejména pro stát. Má také svou dlouholetou tradici a je pro Brno určitým symbolem. Ovšem vše má své hranice. Nemůžeme dále navyšovat finanční prostředky na její pořádání. A už vůbec ne z peněz – daní občanů – platit rekonstrukci brněnského okruhu. To je nepřekročitelné. Systematicky podporujeme sportovní kluby a organizace a chceme v tom pokračovat. Případně tuto pomoc i navýšit. Nedopustím ale, aby se peníze, které jsou primárně určeny k podpoře sportující mládeže, vynakládaly do soukromého miliardářského byznysu.

V čem se jako kandidát na hejtmana cítíte pevný v kramflecích a jaké jsou naopak vaše slabiny? Podpořila Vás v rozhodnutí kandidovat rodina a přátelé?

Už osm let vedu v našem kraji sociální oblast a rodinnou politiku, takže zde se cítím silný. Troufnu si říct, že s vedením domovů sociální péče mám nadstandardní vztahy, které se ještě více utužily v období koronavirové pandemie, kdy jsme všichni museli táhnout za jeden provaz. A rodina je na mé působení na kraji už zvyklá, pro ně by se toho vlastně moc nezměnilo. A přátelé mě v tomto podporují, vážím si toho.

Dovede si představit pokračovat v současné koalici na kraji, nebo se kterými stranami byste šel do koalice? A jsou nějaké strany, se kterými byste naopak nejednal?

Dosavadní spolupráci současné krajské koalice považuji za velmi dobrou. Samozřejmě se našly během těch čtyř let i neshody – v programových prioritách, nikoli osobní. Nevíme, jak voliči rozdají karty v říjnových volbách, mým přáním je samozřejmě co největší úspěch sociální demokracie. Jsem přesvědčený, že jsme v našich resortech/sociální věci a rodinná politika, doprava, životní prostředí a kultura/ odvedli dobrou práci a prokázali kompetenci se na rozvoji kraje podílet i v dalším volebním období. Předem nechci nikoho vylučovat a v jednání o budoucí koalici budeme tradičně zohledňovat naše programové priority. Ostatně tak jsme postupovali i po minulých volbách.

Zdroj: 
Brňan (ZAZ)