Exkluzivně pro Brňana: Rok vlády brněnské koalice

  • Foto

    MMB (archivní)

Je to skoro rok, co se brněnskou primátorkou stala jednička kandidátky ODS Markéta Vaňková. V čele radnice vystřídala Petra Vokřála z hnutí ANO. Koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD má v zastupitelstvu 33 mandátů z celkových 55. Nyní brněnská primátorka i všichni čtyři její náměstci Petr Hladík, Tomáš Koláčný, Oliver Pospíšil a Robert Kerndl bilancují roční fungování koalice, exkluzivně pro Brňana.

primátorka Markéta Vaňková (ODS):

Jak hodnotíte rok svého působení v pozici primátorky města Brna?

Hodnotit musejí naši voliči a především obyvatelé Brna. Za sebe mohou jen říct, že to byl určitě jeden z „nejrychlejších“ roků v mém dosavadním životě…

Co za první rok vidíte jako největší úspěch?

Dokážeme se domluvit, malichernými a zbytečnými spory nebrzdíme posun důležitých projektů. Po dlouhých letech to byla právě naše koalice, která schválila novou polohu pro výstavbu plánované multifunkční haly, v přípravě jejíž výstavby intenzivně pokračujeme. Zatímco při odchodu našich předchůdců to vypadalo, že Brno se navzdory nafouknutým proklamacím ANO a Žít Brno asi nikdy nedočká koncertního sálu, po dohodě s architekty jsme odvrátili již uplatněnou žalobu na město a vše nasvědčuje tomu, že v dohledné době se začne Janáčkovo kulturní centrum opravdu stavět. Přenastavení harmonogramu slibuje, že zvládneme dokončit a schválit i územní plán v termínu do konce roku 2022, což jsem od svého nástupu považovala za jeden z nejdůležitějších úkolů. Bohužel, prodlevy předchozích představitelů Brna nás dostaly do časové tísně a musíme pracovat velmi intenzivně. Územní plán je sice pro většinu občanů něco obtížně uchopitelného a formálního, ale bez jeho schválení se Brno nemůže dál rozvíjet, dál by například stagnovala bytová výstavba. Takže to navenek není sice tak atraktivní, ale pro budoucnost města jde o naprosto nezbytný dokument.

V čem naopak sama kriticky vidíte nedostatky vládnoucí koalice, kde byste měli více zabrat?

Bylo by „nekoaliční“ a nekolegiální zveřejňovat nějakou kritiku nebo nátlak tohoto druhu přes média. Před námi leží ještě spousta důležitých úkolů, na které se musíme soustředit. Jedním z nich je například dořešení sporů kolem Lužánek, i když v tomto případě nezáleží jen na nás. Město podalo žalobu na určení vlastnického práva a čekáme, kdy soud v této věci nařídí jednání. Současně se principiálně nebráníme dohodě s panem Procházkou, pokud ovšem bude pro obě strany akceptovatelná. Určení vlastnictví je navíc pro nás důležité i z toho důvodu, že majetkové nejasnosti brání rozvoji celé lokality, včetně dalšího osudu fotbalového stadionu.

Před volbami jste slibovali, že zrušíte rezidentní parkování, proč k tomu nedošlo?

Brno je metropolí se všemi klady i negativy. Jako druhé největší město v tuzemsku, kam denně přijíždějí tisíce lidí za prací, o které mají stále větší zájem turisté, se bez regulace parkování neobejde. Proto se s ní počítalo dlouhodobě. I ve strategii, která vznikla ještě za dřívějšího působení ODS na radnici. Jeho úplné zrušení jsme proto nikdy neslibovali. Za hlavní chybu bývalého vedení radnice jsme však považovali ukvapené a nedomyšlené spuštění celého projektu, aniž by bylo zajištěno to hlavní, tedy dostatek parkovacích míst. Jejich postupné budování v co nejkratší možné době nyní považujeme za jednu z priorit v následujícím období. Především jsme však chtěli zjednodušit pravidla, což se nám, doufám, podařilo. Většina dosavadních ohlasů tomu napovídá, motoristé oceňují i fakt, že ušetří. Pochvalují si rovněž důkladnou a rozsáhlou informační kampaň, která spuštění nových pravidel doprovodila. Ale protože nic nemůže být dokonalé, samozřejmě plánujeme drobná vylepšení, jako je například napojení na účet Brno ID nebo vyladění osobních stránek uživatele.

Jedním z velkých témat, které se v Brně intenzivně řeší, je pořádání MotoGP. Je podle vás reálné udržet závod v Brně?

Zda se bude konat letošní ročník, nebylo jasné skoro do poslední chvíle. Pakliže už teď věříme, že v roce 2020 se MotoGP v Brně pojede, je to vlastně úspěch… Nechci to ale zlehčovat. Velká cena patří do „rodinného stříbra“ našeho města, osobně bych byla velmi ráda, kdyby se v Brně jezdila i nadále. Ale jde o velmi složitou a citlivou záležitost, která stále obsahuje mnoho proměnných, stále jednáme a jednat budeme. Prozrazovat cokoli navíc bych nepovažovala ani za korektní, ani za prozíravé.

A druhé už zmíněné sportovní téma – multifunkční hala. Bude se v Brně v roce 2024 konat mistrovství v hokeji?

Na projektu pracujeme velmi usilovně. Věřím, že o mistrovství v hokeji jeho fanoušci nepřijdou.

Narážíte v koalici na nějaké třecí plochy, kde se všechny politické strany neshodnou?

Naše koalice funguje bez větších problémů a pevně doufám, že stejný pocit mají i ostatní kolegové. Samozřejmě ne vždy hlasujeme na jednání rady stejně, to by ani nebylo reálné, ale v zásadních věcech jsme vždy dokázali najít shodu, což považuji za důležitý předpoklad spolupráce i do dalších let. Jednáme věcně s ohledem na zájmy města a potřeby či přání Brňanů.

náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL):

Jak hodnotíte první rok současné?

Spolupráce je zatím dobrá, oceňuji nastavenou komunikaci uvnitř koalice. Zatím jsme neřešili žádné zásadní spory. Velký posun se podařilo udělat v oblasti životního prostředí. Město se začalo mnohem zodpovědněji zabývat ochlazováním města, energetickou šetrností, efektivním nakládáním s odpady nebo hospodařením s vodou. Podařilo se také zkrátit výstavbu velkého městského okruhu na Žabovřeské, a to o 20 měsíců. Očekávám, že již brzy by měly začít být vidět reálné výsledky práce nového koordinátora dopravních uzavírek. Brňané také musí co nejdříve vidět výstavbu záchytných parkovišť, cyklostezek nebo družstevních bytů.

Ve své gesci máte zdravotnictví, školství, rodinnou politiku či životního prostředí. Před volbami jste slibovali mnohá zlepšení, můžete uvést konkrétní příklady, co se v těchto oblastech v Brně za poslední rok podařilo zlepšit?

Podařilo se nám opravit polikliniku na Lesné, která desítky let chátrala. Zbavit Riviéru nekonečných front, ve kterých rodiny zbytečně ztrácely čas, který mohly trávit společnými zážitky. Otevřeli jsme novou nízkoenergetickou trojtřídní mateřskou školu na ulici Sýpka. Přes prázdniny také pokračovaly rekonstrukce desítek škol a školek. Opět jsme rozšířili možnost dietního stravování pro děti s bezlepkovou či bezlaktózovou dietou do více škol. Pro seniory jsme zařídili hřbitovní minibus na Ústředním hřbitově o Velikonocích a o Dušičkách. Podařilo se na základě brněnského pilotního projektu prosadit v celé České republice metodu na brzké odhalení Alzheimerovy choroby v ordinacích praktických lékařů. O životním prostředí jsem již krátce mluvil, možná bych doplnil, že jsme jako první město v Česku přijali akční plán udržitelné energetiky a klimatu s konkrétními opatřeními, díky kterým snížíme množství CO2 v Brně o 40 % do roku 2030. Dále byly zavedeny dotace na zelené střechy a zachytávání dešťové vody, jsem rád, že některé konkrétní projekty jsou již hotovy.

V loňském roce se v Brně narodilo nejvíce dětí od roku 1983, jak město takový nápor zvládne, stávající kapacity školek rozhodně stačit nebudou…

Tahle skutečnost mě velice těší, je to důkaz toho, že město Brno je stále více atraktivním místem pro život a že mladé páry se neostýchají v Brně zakládat rodiny. Je to i skvěla zpětná vazba pro rodinnou politiku města Brna. Samozřejmě to znamená, že musíme počítat s navyšováním míst ve školkách. Podle dat, která máme k dispozici, víme, že nové školky budou potřeba zejména v Žebětíně, Židenicích, Vinohradech, Bystrci a Líšni. Pro tyto městské části máme hotovy už jednotlivé záměry, výstavba všech plánovaných tříd v nových školkách vyjde město na více než sto milionů korun, ale všechny budou připraveny pro tříleté děti v letech 2021 až 2022.

Měnící se klima, sucho – velký strašák velkoměst. Co děláte pro motivaci občanů, aby začali uvažovat ekologicky?

Kromě výše zmíněných nových dotačních programů se s Brňany snažíme především komunikovat, ať už skrze média, sociální sítě, nebo i při osobních setkáních. Podařilo se nastavit spolupráci se soukromým sektorem, který se na zlepšení životního prostředí v Brně může podílet nejzásadněji. Zároveň jsme jako město vyzvali ke spolupráci na osvětě divadla, školy i studentské hnutí Fridays for Future. Pořádáme výstavy či myšlenkové maratony, podporujeme každého, kdo s nějakým nápadem na osvětovou činnost v této oblasti přijde. Zároveň se jako město snažíme jít příkladem. Zavádíme opatření ve školách či jiných městských budovách. Příští rok plánujeme také celoměstskou kampaň, která by se tímto směrem zaměřovala. V letošním roce rozdáváme tašky na tříděný odpad a zjišťujeme od lidí jejich názor na třídění bioodpadu.

náměstek Tomáš Koláčný (Pirátská strana):

Jaký byl podle vás první rok současné koalice?

První rok nové brněnské koalice vnímám velmi pozitivně, jelikož se povedlo zrealizovat mnoho důležitých témat. Jako příklady úspěchů můžu uvést schválení metodiky zadávání veřejných zakázek, která zásadně omezuje prostor pro klientelismus a zvyšuje transparentnost hospodaření města, dále pak nalezení smíru s autory návrhu Janáčkova kulturního centra, díky čemuž se projekt odblokoval a brzy budeme moci začít stavět. Dále elektronizace vnitřního fungování úřadu, navýšení financování nezřizované kultury o 10 milionů, zřízení každoroční alokace 10 milionů na budování cyklostezek, oprava systému rezidentního parkování, zahájení realizace velkého městského okruhu Žabovřeská, obrana města v majetkoprávních sporech s podnikatelem Procházkou o komunikace za Lužánkami, skutečný postup při realizaci multifunkční haly a mnoho dalšího.

Do Brna příští rok míří Festival Trutnoff, brněnská scéna nepřišla s vlastním festivalem?

Na brněnské scéně dnes není nikdo, kdo by se zde věnoval akcím typu trutnovského festivalu, a jelikož se jedná o nejstarší festival v zemi s 30letým odkazem, tradicí a unikátní atmosférou, věřím, že bude tato akce standardní brněnskou scénu pěkně doplňovat. Bavíme se ovšem i o možném rozvoji festivalu Maraton hudby, který by do budoucna mohl charakterem rozvojové části také směřovat blíže tradičnímu konceptu vícedenního letního festivalu.

Náklady na brněnskou kulturu jsou obrovské (pro letošní rok 1,1 miliardy korun), jak to chcete řešit v následujících letech a z čeho případně finance čerpat?

Kvalitní kultura něco stojí, a pokud má Brno ambici stát se evropským hlavním městem kultury, tak kvalitu potřebuje. Samozřejmě jednáme jak s krajem, tak s ministerstvem o možnosti navýšení příspěvků na brněnskou kulturu a budu rád, pokud se podaří získat více zdrojů z nebrněnských rozpočtů, ostatně jak Národní divadlo, tak i filharmonie jsou nepochybně instituce, které svým významem hranice brněnského katastrálního území značně přesahují.

Zastavme se ještě u případu generála Miloše Knorra, který byl rehabilitován – nicméně reakce Statutárního města Brna a České spořitelny na tuto skutečnost byly rozdílné. Spořitelna skutečnost akceptovala ihned, město tak vstřícné nebylo, vy jste tvrdil, že lhůty pro vydání majetku uplynuly už před řadou let, teď jste názor změnil?

Spořitelna je soukromý subjekt a může si dělat, co se jí zlíbí. Město je územně samosprávní celek spravovaný kolektivními orgány se složitými vnitřními procesy a není možné jej tedy srovnávat se soukromou firmou, to na úvod. Co se týká tématu navrácení nemovitosti rodině Knorrových, ani já, ani nikdo z kolegů jsme názor nezměnili, od začátku jsme se snažili najít cestu, jak křivdy minulosti napravit. Je ovšem třeba si uvědomit, že existují tři rozhodnutí soudu, která říkají, že paní Knorr nemá nárok na navrácení nemovitosti, jelikož není občankou České republiky, a bylo tedy nutné najít legální cestu, kdy zvažovaných cest bylo několik. To se nakonec po necelém půl roce práce podařilo a na posledním jednání zastupitelstvo schválilo navrácení nemovitosti. Co se týká zmíněných lhůt, jejich uplynutí vycházelo z právního názoru právníků majetkového odboru, nicméně na základě komunikace s advokátem rodiny Knorrových a následného externího právního posouzení byl termín uplynutí korigován.

náměstek Oliver Pospíšil (ČSSD):

Jak hodnotíte první rok současné koalice?

První rok bylo třeba zasáhnout do toho nejbolavějšího. Slíbili jsme opravu systému rezidentního parkování, který naši předchůdci šili hodně horkou jehlou – nový, liberálnější a srozumitelnější systém je v provozu. Museli jsme rozhodnout o umístění nové multifunkční hokejové haly tak, aby byla skutečně realizovatelná. Přípravy na výstavbu jsou v plném proudu. V projektování koncertního sálu by nebylo možné pokračovat bez dohody s původním autorem projektu, který svá autorská práva bránil u soudu a blokoval tím jakýkoli další postup. Dohoda byla uzavřena, pokračuje se v projektování. Podařilo se stabilizovat rozkolísaný magistrát, klíčové magistrátní odbory už mají své kompetentní vedoucí. Atmosféra se zlepšila, pracovníci magistrátu se nemusí bát o místo, když řeknou svůj názor. Osobně jsem velice rád, že do listopadového zastupitelstva je připravena novela vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad, která osvobozuje seniory ve věku od 70 let od povinnosti úhrady poplatku. Vyjmenovávám klíčové kroky a úspěchy koalice bez ohledu na to, zda byly v mé gesci či nikoli, protože koaliční odpovědnost je sdílená.

A kde je potřeba zabrat?

Určitě v prezentaci toho, co vedení města dělá, proč to tak dělá a co se daří udělat. Jestli bylo předchozí vedení města Brna v něčem mimořádně dobré, tak v sebeprezentaci. Například celé čtyři roky lidem tvrdili, že staví koncertní sál pro Brno, přitom stavěli jen první etapu, tedy podzemní garáže, které dodnes není možné zprovoznit. Z koncertního sálu nám předali jen kauzu zaseknutou u soudu. Kdo z Brňanů to ale ví? Nikdo, každý uvěřil tomu, že se sál staví a bude brzy hotov. Filharmonici na propagačním videu hráli zedníkům na stavbě, umělci z Prahy z propagačních plachet na oplocení staveniště se těšili na první „konzerty“, jak se u nich říká. Velice mě mrzí trable s pořádáním závodů MotoGP. Město i kraj dělá pro udržení závodů v Brně maximum, dílčí úspěchy v jednání s vládou o financování umožnily pořádání Velké ceny v letošním roce, ale budoucnost nevidím zrovna růžově. Bez dlouhodobě garantované finanční podpory státu je pořádání MotoGP nad finanční možnosti Brna i kraje.

Ve své gesci máte oblast bydlení – téma, které řeší mnoho Brňanů. Co jste už udělali pro to, aby bylo bydlení v Brně dostupnější? A jaké další kroky plánujete?

Zhoršená dostupnost bydlení, která se v posledních letech ukázala jako jeden z velkých problémů Brna, má celou řadu příčin, které se nastřádaly za desítky let. Nepříznivé situaci čelíme úsilím na dopracování a schválení nového územního plánu, který s ohledem na procesní lhůty nebude možné přijmout dříve než v roce 2022, realizací dopravních staveb, zkapacitněním kanalizační sítě, realizací protipovodňových opatření. V bytové politice města se zaměřujeme především na celkovou rekonstrukci bytových domů s dlouhodobě neobyvatelnými byty a na novou bytovou výstavbu. Zde preferujeme bydlení pro skupiny, které nedosáhnou na bydlení nabízené soukromou výstavbou. Pro mladé jsou stavěny startovací byty a připravováno družstevní bydlení, pro seniory pak byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou. Nesmíme zapomenout ani na bezbariérové byty a sociální byty, které jsou v rámci této výstavby realizovány. Bohužel není v možnostech města Brna, aby vlastní bytovou výstavbou v krátké době zásadním způsobem promluvilo do trhu s vlastnickým a nájemním bydlením. Pro ty, kteří jsou v bydlení odkázáni na pomoc města, chystáme kontaktní místo pro bydlení. Městské byty jsou ve správě 25 městských částí, které je přidělují k pronájmu. Startovací byty, byty pro seniory a sociální byty jsou zase přidělovány z úrovně města. Pro žadatele o byt je to velmi nepřehledná situace. Na magistrátu proto vznikne centralizované kontaktní místo, kde žadatelé obdrží všechny potřebné informace a budou moci udělat první a základní krok k žádosti o byt.

Řadu Brňanů nadchlo plánované družstevní bydlení, jak jste v tomto pokročili?

Družstevní bydlení je nástroj, který máme ve strategii bydlení nachystaný pro bydlení mladých rodin. Velký zájem je především o větší byty, na rozdíl od startovacích bytů jde o dlouhodobé řešení bydlení u této cílové skupiny. Pro družstevní výstavbu jsou připravovány zejména lokality v Novém Lískovci na Kamenném vrchu, v Černovicích na Kaménkách a v Holáskách. To nám samozřejmě nestačí a hledáme dál. Bohužel žádná ze zmíněných lokalit zatím není v takovém stavu přípravy, že by se na nich mohlo okamžitě začít stavět. Čelíme totiž stejným problémům jako developeři, včetně nesouhlasu lidí ze sousedství, který je někdy motivován reálnými obavami z problémů, které jim nová výstavba může přinést. Často však jde o principiální nesouhlas lidí, kteří sice problém s dostupností bydlení chápou, ale nechtějí, aby ho město řešilo zrovna u nich za domem. Věřím, že do roka bychom mohli pokročit i v družstevním bydlení.

Generace stárnou a pro seniory se s bytovou politikou příliš nepočítá, proč se pro ně tak málo staví?

Je to přesně naopak. Stavíme dva domy pro seniory ve Vojtově ulici, příští rok v dubnu tam bude k dispozici 86 bytů zvláštního určení. Na Cejlu vzniká dům s pečovatelskou službou, kde bude 36 bytů pro seniory a šest kompletně bezbariérových bytů pro vozíčkáře. Chystáme výstavbu v Holáskách, v Králově Poli na Sadové. Velké zkušenosti a úspěchy máme s projektem sdíleného bydlení seniorů. Nevím o městě v ČR, které by toho momentálně pro seniory stavělo tolik. Zajištění vhodného bydlení pro seniory je pro nás prioritním tématem. Poskytnutí vhodného bydlení brněnským seniorům přispívá ke zlepšení dostupnosti bydlení pro ostatní věkové skupiny.

náměstek Robert Kerndl (ODS):

Jak hodnotíte první rok současné koalice?

Naši koalici jsme nevyjednávali podle možných funkcí, ale s tím, že budeme moct naplnit naše předvolební sliby. A podle toho vypadá naše dosavadní součinnost: nemusíme se ve všem shodovat, ale neházíme si klacky pod nohy. Obrovský krok vpřed jsme udělali ve všech projektech, které jsme si loni na podzim vytyčili jako hlavní. Už od přelomu roku pracuje naplno skupina koordinátora oprav a uzavírek. Rezidentní parkování funguje podle nových pravidel. Máme vybrané lokality, kde už příští rok začnou vznikat stovky nových parkovacích míst. Nyní velmi intenzivně pracujeme na projektu multifunkční haly, která by měla vyrůst v areálu výstaviště, a v krátké době seznámíme Brňany s novinkami.

Na konci září prodělalo rezidentní parkování další změnu - má být jednodušší a srozumitelnější. Nepřijde vám však, že těch změn už bylo tolik, že se v tom Brňané mohou ztrácet? A jak se rezidentní parkování změní a rozšíří v roce 2020?

Příští rok bude především ve znamení jeho rozšiřování do dalších oblastí, kde je regulace parkování nutná, jako jsou například Královo Pole nebo Žabovřesky. Což je částečně i odpověď na první část otázky: pravidla jsou přehlednější a zájem roste. Systém rezidentního parkování, který nabídli motoristům naši předchůdci na radnici, nemohl správně fungovat, protože jeho podoba byla složitá až zmatečná a byl spuštěn ukvapeně se spoustou nedořešených technických věcí. Proto jsme velmi pečlivě připravili a projednali se všemi zúčastněnými změny, které nyní vedly jednoznačně ke zjednodušení. Sjednotili jsme parkovací režimy a ceny, zpřehlednilo se dopravní značení, nově lze platit přes mobilní aplikace i SMS. Vše současně doprovází masivní a kvalitní informační kampaň a těší mne, že na ni zaznamenáváme spoustu pozitivních reakcí.

Brno zřídilo pozici koordinátora staveb, jaké jsou výsledky? Doprava v Brně velmi často kolabuje, daří se kontrolovat rychlost výstavby?

Zřídili jsme pracovní skupinu, ale nemohli jsme ji vybavit kouzelným proutkem. Smlouvy u velkých, náročných staveb jsou podepsány dlouho dopředu a s termíny už nelze hýbat. Zásadním problémem je skutečnost, že komunikace v Brně nemají jednoho pána. Pouze část je majetkem města. Další spadají například pod Ředitelství silnic a dálnic či Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, s nimiž samozřejmě komunikujeme, ale nemůžeme je přinutit ke změnám termínům. A protože Brno je dlouhodobě paralyzováno množstvím rozestavěných staveb, jako je Tramvaj Plotní nebo VMO Žabovřeská, je situace opravdu složitá. Podařilo se nám ale částečně zpřístupnit Dornych, což velmi ulehčilo situaci v této oblasti, o dva měsíce dřív po dohodě s investorem se otevřela Lerchova a Klácelova. Koncem roku bude zprovozněn Zábrdovický most a ukončí se omezení pod mosty na Hybešově a Poříčí a na D1. U požadavků na nové uzavírky se koordinátorovi daří zkracovat původně požadované termíny, po dohodě se práce také častěji přesouvají mimo všední dny. Jednáme nejen s městskými firmami, ale i ostatními investory o nejvhodnějších řešeních, ale vzhledem ke špatnému stavu mostů, komunikací nebo technických sítí se dalším opravám nevyhneme. Už při přípravě rozpočtu na rok 2020 však dopředu zohledňujeme dopravní hledisko, některé stavby byly kvůli tomu přesunuty. Bohužel, například objízdné trasy se někde podepsaly na takovém zhoršení stavu komunikací, takže musíme přistoupit k jejich opravám, s nimiž se původně nepočítalo.

Kromě dopravy máte ve své gesci také sociální služby. Proč v Brně končí projekt na zabydlování bezdomovců?

Nekončí. V tomto volebním období Brno dál pokračuje v programu Housing First, přičemž dosud bylo zabydleno 23 domácností. Přiděleny byly také tři sociální byty s potřebou komplexní sociální podpory a 14 sociálních bytů bez podpory. Podpora sociálního bydlení náleží od počátku mezi naše priority, a to přes veškerou snahu bývalých členů vedení radnice vzbudit v médiích dojem, že současná koalice se nestará o potřebné. Opak je pravdou a hledáme pravidla pro systémové řešení. Naši předchůdci na radnici totiž podcenili komunikaci se starosty městských částí, kteří proto logicky nechtěli příliš spolupracovat a vyhledávat vhodné byty. Jejich přidělování „losem“ budoucím nájemníkům se totiž ukázalo jako vyloženě nevhodné. Vznikaly mnohdy zbytečné problémy při společném soužití nových nájemníků se starousedlíky, které vyústily ve stížnosti či protesty jako například na Jabloňové. Tomu všemu chceme předcházet, nelze v žádném případě zvýhodňovat jedny na úkor druhých. Připravujeme koncepci sociálního bydlení, která určí počet dostupných bytů a jejich budoucí nájemníci se budou moci opřít o pomoc sociálních pracovníků, ať už na úrovni obce či státních nebo nestátních organizací. Od jara příštího roku plánujeme během následujících zhruba osmnácti měsíců poskytnout minimálně 70 sociálních bytů rodinám s dětmi, mladým dospělým opouštějícím ústavní péči a dalším v bytové nouzi.

Zdroj: 
Brňan (ZAZ)